Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πύλη για την Επαγγελματική κινητικότητα (Eures) οι πιο δημοφιλείς επαγγελματικές επιλογές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν σαφώς αλλάξει, με βάση τη φυγή κεφαλαίων και την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών.

Έπειτα από τη σύντομη έρευνά μας σχετικά με το θέμα των πιο επικίνδυνων επαγγελμάτων που μπορούν να προκαλέσουν εγκεφαλικό επεισόδιο στους εργαζομένους, ρίχνουμε φως και στο ζήτημα των πλέον δημοφιλών επαγγελματικών προορισμών εκτός Ελλάδας.

Η πλέον έντονη τάση για μαζική φυγή κατεγράφη από το Eures το 2011 και το 2012 με κορύφωση το 2013. Οι περισσότεροι εκ των Ελλήνων απευθυνόμενοι τότε στο Eures, διερευνούσαν για πρώτη φορά στη ζωή τους τη διεθνή αγορά εργασίας, με το πρώτο 6μηνο του 2015, να σημειώνεται πτωτική τάση στην τάση φυγής από την Ελλάδα.

Όσοι αναζητούν εργασία στο εξωτερικό, τις περισσότερες φορές είναι νέοι 20-35 χρονών, άνευ οικογενειακών υποχρεώσεων, παρά το γεγονός ότι τα δύο τελευταία χρόνια απευθύνονται στο Εures και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, άνω των 45, με οικογενειακές υποχρεώσεις. Αναφορικά με τους νέους, η αναζήτηση εργασίας διαθέτει μεγαλύτερη γκάμα επαγγελμάτων, ενώ στην αναζήτηση των άνω των 45, τα πράγματα είναι πιο περιορισμένα.

 Οι επαγγελματίες αυτοί είναι συνήθως μηχανικοί, γιατροί και αρχιτέκτονες και πολλές φορές καταφέρνουν με επιτυχία να βρουν εργασία στο εξωτερικό, λόγω των κενών που διαπιστώνονται σε κάποιους κλάδους σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες και δεν μπορούν να καλυφθούν από την εσωτερική αγορά.

Κοινό θέμα εκείνων που επιθυμούν να εργαστούν σε ξένη χώρα, είναι η γνώση μίας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών. όταν η κρίση ξεκίνησε, υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον ευρέσεως εργασίας στην Κύπρο, κυρίως, από εκείνους που δεν γνώριζαν κάποια άλλη γλώσσα, με πολλούς καθηγητές ανώτατης εκπαίδευσης ν’ αναζητούν και να βρίσκουν δουλειά στην Κύπρο. Το μεγάλο ρεύμα βέβαια σταμάτησε,  όταν η κρίση χτύπησε και την Κύπρο.

Η γλώσσα είναι πάντως είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας στην εργασιακή κινητικότητα. Η γλώσσα είναι αυτή που κατευθύνει σταθερά και την επιλογή του προορισμού, με τα τελευταία χρόνια να είναι πολλοί οι Έλληνες οι οποίοι μαθαίνουν ξένες γλώσσες προκειμένου ν’ενταχθούν σε καινούριες αγορές εργασίας, όπως στη Φινλανδία, τη Σουηδία και τη Νορβηγία.

Οι πλέον δημοφιλείς προορισμοί εργασίας των Ελλήνων με σειρά προτίμησης είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Δανία, η Νορβηγία, η Γερμανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Γαλλία.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του Eures, όλες οι ειδικότητες ψάχνουν για δουλειά στο εξωτερικό. Σε πανεπιστημιακό επίπεδο, ιδιαίτερα περιζήτητες είναι οι ειδικότητες του γιατρού, του μηχανικού (εκτός των πολιτικών μηχανικών), του νοσηλευτή, του φαρμακοποιού και του βιολόγου, ενώ εκτεταμένη είναι και η ζήτηση που υπάρχει και για ελαιοχρωματιστές και ψυκτικούς, με σταθερά προβλήματα αυτό της ξένης γλώσσας και της πιστοποιήσεως επαγγέλματος.