Ιδιαίτερα υψηλός φαίνεται πως είναι ο φόρος που εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών για όσους αποφασίσουν εθελοντικά να αποκαλύψουν τα κρυφά τους εισοδήματα.

Ειδικότερα, ο φόρος φέρεται να κυμαίνεται γύρω στο 50%, ίσως και παραπάνω.

Στο συνεδρίαση του ΚΥΣΟΙΠ την Πέμπτη φαίνεται πως αποφασίστηκε το σχετικό πλαίσιο ρύθμισης.

Ποιο είναι το πλαίσιο ρύθμισης;

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, όσοι αποφασίσουν να αποκαλύψουν τα αδήλωτα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν αρχικά με τον συντελεστή φόρου που ίσχυε τη χρονιά που απέκρυψαν τα εισοδήματα.

Στη συνέχεια, θα προστεθεί κι ένας δεύτερος φόρος ως «τιμωρία», ο οποίος θα μειώνεται ανάλογα με το διάστημα της φοροδιαφυγής.

Το σχετικό σχέδιο νόμου, στο οποίο θα προστεθούν και διατάξεις για το λαθρεμπόριο και τις ηλεκτρονικές πληρωμές, θα ορίζει τα εξής:

  • Όσοι αποκαλύψουν εθελοντικά κεφάλαια που είχαν αποκρύψει στο παρελθόν από την εφορία θα φορολογηθούν με τον συντελεστή που ίσχυε τη χρονιά της απόκρυψης της φορολογητέας ύλης, δηλαδή με συντελεστές από 40 έως 45%.
  • Έκπτωση από τις προσαυξήσεις έως και 100% στην περίπτωση που ο φορολογούμενος εξοφλήσει τον φόρο που θα προκύψει από την ένταξη στη ρύθμιση εφάπαξ ή σε μικρό αριθμό μηνιαίων δόσεων.
  • Ο φορολογούμενος που αποκαλύπτει αδήλωτα εισοδήματα θα πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία, όπως κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, που να αποδεικνύουν το έτος που αποκτήθηκαν τα εισοδήματα, για να επιλεγεί η σχετική φορολογική κλίμακα.
  • τη ρύθμιση θα περιληφθούν και υποθέσεις για τις οποίες έχει ξεκινήσει ο έλεγχος αλλά δεν έχει τελεσιδικήσει στα δικαστήρια.
  • Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν κεφάλαια που βρίσκονται στο εξωτερικό και στην Ελλάδα και είναι τοποθετημένα σε διάφορους τίτλους ή σε πιστωτικά ιδρύματα.
Photo: EUROKINISSI