Δύο νέα προγράμματα με 12.7000 νέες θέσεις εργασίας με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης ανοίγουν από τον ΟΑΕΔ.

Τι περιέχουν τα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ τα οποία αφορούν την επιχορήγηση σε όλη την επικράτεια;

  • νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου οι οποίες δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2015 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2015,
  • την απορρόφηση εγγεγραμμένων ανέργων οι οποίοι δημιούργησαν τη δική τους επιχείρηση από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 31 Αυγούστου 2015.

 

Τα πρόγραμμα απευθύνονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι ασκούν οικονομική δραστηριότητα, καθώς και σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις – ΚΟΙΝΣΕΠ (του Ν. 4019/2011) για τα μέλη τους.

Αφορούν επίσης, επιχορήγηση νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου, οι οποίες δημιουργήθηκαν από 01.01.2015 έως και 31.08.2015 καθώς και σε πρώην εγγεγραμμένους άνεργους, που έκαναν έναρξη δραστηριότητας κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2014 έως και 31.08.2015, και εξακολουθούν να τη διατηρούν κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Οι αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην σχετική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ η οποία θα ενεργοποιηθεί γι’ αυτό τον σκοπό μέσα στο πρώτο δεκαπενθημέρου του Νοεμβρίου.