Το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας είναι «ετοιμόρροπο» επεσήμανε στην Βουλή ο αρμόδιος υφυπουργός Τάσος Πετρόπουλος, μιλώντας για κατάρρευση εσόδων και τονίζοντας ότι «χρειάζονται άμεσα μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί η κατάρρευση του συστήματος το 2030».

Το πόρισμα της Επιτροπής Σοφών για το ασφαλιστικό που αναμένεται να παραδοθεί το μεσημέρι της Πέμπτης προβλέπει και αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης.

Μια πρόταση που αν εγκριθεί θα αλλάξει πολλά, είναι η σύνδεση της σύνταξης με την ατομική ή οικογενειακή περιουσία.

Εάν συμβεί αυτό, τότε αναμένεται να γίνει κούρεμα των συντάξεων. Όσο μεγαλύτερο θα είναι το εισόδημα από άλλες πηγές, τόσο μικρότερη θα είναι και η βασική σύνταξη.

Δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί και όσοι έχουν πάρει από το Δημόσιο πρόωρη-μειωμένη σύνταξη θα «χτυπηθούν» από τις αλλαγές στο Ασφαλιστικό.

Ως προς την βασική σύνταξη σύμφωνα με τον Τ.Πετρόπουλο θα είναι 392 ευρώ για όσους ασφαλίζονται μετά το 2011 και 480 ευρώ για όσους έχουν νωρίτερα το πρώτο τους ένσημο.

Η «έκθεση συνεπειών» των ρυθμίσεων του πολυνομοσχεδίου που βρίσκεται στη Βουλή είναι ανατρεπτική.

Και αναφέρει ότι από τις ρυθμίσεις θα υπάρξουν:

  • Δυσμενείς συνέπειες λόγω της μικρής μείωσης της σύνταξης των υπαλλήλων-λειτουργών του Δημοσίου καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1-9-2015 και μετά.
  • Δυσμενείς συνέπειες λόγω της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από 19-8-2015 και μετά.
  • Δυσμενείς συνέπειες σε όσους η σύνταξη καταβάλλεται μειωμένη λόγω πρόωρης αποχώρησης, αφού το ποσό της μειωμένης αυτής σύνταξης μειώνεται περαιτέρω κατά 10% ως τη συμπλήρωση τού κατά περίπτωση προβλεπόμενου νέου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

Αναλυτικά οι «συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις» και τα σχετικά άρθρα που συζητούνται στις επιτροπές της Βουλής και η «μετάφρασή» τους έχουν ως εξής:

Οι αλλαγές

  1. Αρθρο 1 παρ. 1 και 2: Επιδιώκεται η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της σύνταξης όσων έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1-9-2015 και εφεξής και συγκεκριμένα ο υπολογισμός της σύνταξης για τον χρόνο της συντάξιμης υπηρεσίας τους από 1-1-2011 και ως την αποχώρησή τους βάσει των οικείων διατάξεων του ν. 3865/2010 που προβλέπουν ότι το ποσό της σύνταξης που κανονίζεται στον ενδιαφερόμενο αποτελεί άθροισμα δύο τμημάτων (βασική και αναλογική σύνταξη).
  2. Αρθρο 1 παρ. 3: Επιδιώκεται η σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης να αρχίσει από τις 19-8-2015 και όχι όπως ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4336/2015 από την 14-8-2015.
  3. Αρθρο 1 παρ. 4: Επιδιώκεται ο προσδιορισμός σε 67% του ποσοστού αναπηρίας των αναπήρων που εξαιρούνται από τον νέο τρόπο υπολογισμού του κατωτάτου ορίου σύνταξης. Ταυτόχρονα, προσδιορίζεται ρητά ότι και για τους δικαιούχους της σύνταξης αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν τη μείωση του ποσού της σύνταξης λόγω αποχώρησης του υπαλλήλου πριν από τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση ισχύοντος ορίου.
  4. Αρθρο 1 παρ. 5: Επιδιώκεται για τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις περί καταβολής μειωμένης σύνταξης (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007), το συνολικό ποσό της μειωμένης σύνταξης να μειώνεται περαιτέρω κατά 10% ως τη συμπλήρωση των νέων ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των διατάξεων του ν. 4336/2015.
  5. Αρθρο 1, παρ. 6: Επιδιώκεται η κατάργηση των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4336/2015, επειδή για τις διατάξεις αυτές, όπως τελικά ψηφίστηκαν από τη Βουλή, δεν είχε γνωμοδοτήσει το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 73 του Συντάγματος και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η εφαρμογή τους.
  6. Αρθρο 1, παρ. 7: Επιδιώκεται τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων να μην υποχρεούνται σε αποχώρηση από την Υπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους.
Alexandros Michailidis / SOOC