Ένα από τα κύρια θέματα της διαπραγμάτευσης μεταξύ της Κυβέρνησης και των Θεσμών αναμένεται να αποτελέσει η επανενεργοποίηση της ρύθμισης των 100 δόσεων. Στο τραπέζι των συζητήσεων θα πέσει το τι θα μπορέσει να ισχύσει για τους φορολογούμενους και τους ασφαλισμένους που την απώλεσαν εξαιτίας των αυστηρών κριτηρίων που προβλέπει η νομοθεσία.

Τι θα πρέπει, όμως, να γνωρίζουν οι οφειλέτες για την ισχύουσα νομοθεσία αλλά και για την επανένταξη στη ρύθμιση;

Συγκεκριμένα, για  οφειλέτες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. αλλά και του Κ.Ε.Α.Ο. θα πρέπει να σημειωθεί πως μέχρι στιγμής προβλέπεται επανένταξη σε περίπτωση που διαπιστώνεται απώλεια ρύθμισης. Πρέπει βέβαια να αποδειχθεί, πως η εν λόγω απώλεια δεν οφείλεται στον ίδιο.

Τι θα πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι;

Να απευθυνθούν με αίτηση τους στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τι ισχύει για τους οφειλέτες του Ο.Α.Ε.Ε.;

Γι΄αυτούς τονίζεται πως αναμένεται να υπάρξει επανένταξη σε περίπτωση αποδεδειγμένης πρόθεσης εμπρόθεσμης καταβολής της εισφοράς ή δόσης.

Βέβαια, θα πρέπει η διακοπή να αποδεχθεί ότι συνδέεται με λάθη, παραλείψεις ή δυσλειτουργίες του εισπρακτικού μηχανισμού για τις οποίες δεν έχει άμεση ευθύνη ο ασφαλισμένος – οφειλέτης.

Τονίζουμε, πως τότε το αίτημα επανένταξης είναι αναγκαίο να υποβάλλεται μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία απώλειας της ρύθμισης και να συνοδεύεται από δικαιολογητικά – παραστατικά.

Όπως έχει γίνει γνωστό οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. – Ελεγκτικών Κέντρων – Τελωνείων έχουν θέσει υπό εξέταση τα γεγονότα και έτσι ενεργούν ώστε τα εκ παραδρομής μη καταβληθέντα ποσά να μπορούν να καλύπτονται από το φορολογούμενο.