Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων ανακαλεί καραμέλες λαιμού «Lysopaine» σύμφωνα με σχετική απόφαση.

Ο ΕΟΦ αποφάσισε την Τετάρτη να ανακαλέσει την παρτίδα 152040 του φαρμακευτικού προϊόντος για τον λαιμό “Lysopaine, Subl.tab”.

Η πράξη αυτή αποφασίστηκε έπειτα από ενημέρωση του ΚΑΚ πως τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων μελετών σταθερότητας, τα οποία αφορούν στην περιεχόμενη παπαΐνη, βρέθηκαν εκτός προδιαγραφών.

Παράλληλα η απόφαση αυτή εκδίδεται στο πλαίσιο προάσπισης της δημόσιας υγείας έτσι ώστε να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση του ΚΑΚ.

Η εταιρεία Boehringer Ingelheim Ελλάς Α.Ε πρέπει να επικοινωνήσει σύντομα με τους αποδέκτες της συγκεκριμένης παρτίδας και να την αποσύρει από την αγορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παραστατικά αυτά πρέπει να τηρούνται για πέντε χρόνια και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ.