Καμία μετάβαση δεν σημειώθηκε στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ)  συνολικά για το 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Όπως φαίνεται, δεν υπήρξε αλλαγή στο ΑΕΠ σε σχέση με το 2015, καθώς το ποσό των 184, 5 δις ευρώ παρέμεινε το ίδιο και για το 2016.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι φόροι στα προϊόντα σημείωσαν αύξηση κατά 0,3% στα 20,9 δισ. ευρώ, ενώ η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,6% στα 167,6 δισ. ευρώ.

Αντιθέτως, μειώθηκαν οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης κατά 2,1% σε 40,4 δισ. ευρώ, ενώ αισθητή μείωση κατά 0,8% σημειώθηκε και στον ακαθάριστο σχηματισμό κεφαλαίου.

Σχετικά με το εμπορικό ισοζύγιο, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 2% στα 57,1 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές κατά 0,4% στα 60,2 δισ. ευρώ.

Σε όρους τιμών αγοράς, αν και το ΑΕΠ έφτασε τα 175,9 δισ. ευρώ, σε αντίθεση με τα 175,7 δισ. ευρώ, στα οποία είχε ανέλθει το 2015, εντούτις είναι σημαντικό ότι αυξήθηκε έστω κατά 0,1%.

Σε τι ήλπιζε η Κυβέρνηση;

Ιδανικά για την Κυβέρνηση ήταν σημαντικό η αύξηση του ΑΕΠ να αγγίξει το 0,3 %. Παρόλα αυτά οι επιδόσεις που σημείωσε το τελευταίο τετράμηνο ήταν δυσάρεστες, καλύπτοντας οποιαδήποτε άνοδο είχε σημειώσει τους προηγούμενους 3 μήνες.

Διαβάστε επίσης:

Η Eurostat επιβεβαιώνει την ΕΛΣΤΑΤ για τα αρνητικά στοιχεία της οικονομίας

Photo: Alexandros Michailidis / SOOC