Σημαντική άνοδος της τάξης του 13,4% σημειώθηκε κατά το β΄ τρίμηνο στις του 2015 στις υπηρεσίες του κλάδου τουρισμού τόνισε της ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ τα οποία δημοσιεύθηκαν, ο τζίρος στις υπηρεσίες του τουριστικού κλάδου κινήθηκαν έντονα ανοδικά, τόσο έναντι του β’ τριμήνου του 2014, όσο και έναντι του α’ τριμήνου του 2015.

Ειδικότερα, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον τομέα Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Εστίασης του β΄ τριμήνου 2015 κατέγραψε αύξηση 13,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του β΄ τριμήνου 2014, έναντι ανόδου 6,7% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2014 προς το 2013.

Μάλιστα, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του α΄ τριμήνου 2015, ο Δείκτης κατάφερε να ενισχυθεί κατά 106,6% έναντι ανόδου 93,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του 2014, καταδεικνύοντας την έντονη εποχικότητα του κλάδου.