Έκτακτη βοήθεια ύψους 9,3 εκατ. ευρώ χορηγήθηκε από την Κομισιόν στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, για την υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωση την επιχορήγηση 9,3 εκατ. ευρώ, η οποία αναμένεται να διασφαλίσει τη συνέχιση των υπηρεσιών στα ελληνικά νησία και θα καύπτει μεταξύ άλλων:

  • τη μετακίνηση
  • τη στέγαση
  • βοηθητικές υπηρεσίες που τους υποψηφίους για μετεγκατάσταση σε άλελς χώρες της ΕΕ
  • προστασία και «άτυπη παιδεία» για τα παιδιά (συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης ενός δικτύου πιλοτικών επιτηρητών για τους ασυνόδευτους ανηλίκους)
  • διερμηνεία
  • βοήθεια και υποστήριξη σε θύματα σεξουαλικής βίας και κακοποίησης

 

Tο συνολικό ποσό της έκτακτης βοήθειας που χορηγείται στις ελληνικές αρχές και σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς που λειτουργούν στην Ελλάδα ανέρχεται πλέον σε 371,16 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, η Ελλάδα δικαιούται το ποσό των 509,5 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων για την περίοδο 2014-2020.

Συνολικά, η ΕΕ έχει δεσμεύσει για την Ελλάδα πάνω από 1,3 δισ. ευρώ (μέχρι το 2020) για να βοηθήσει στη διαχείριση της μετανάστευσης και των εξωτερικών συνόρων, μέσω διαφόρων μορφών χρηματοδότησης.

Photo: Alexandros Michailidis/SOOC