Σε δημόσια διαβούλευση αποφάσισε να θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) τις προτάσεις που αφορούν τον τρόπο αντιμετώπισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) από τις τράπεζες.

Αξίζει να σημειωθεί, πως το σχετικό έγγραφο, στο οποίο αναφέρονται οι βασικές κατευθύνσεις  για τα προβληματικά δάνεια, είναι ήδη διαθέσιμο στον ιστότοπο της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ. Εκεί, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν το σχόλιό τους έως και τις 15 Νοεμβρίου.

Τι αναφέρει το κείμενο;

Εστιάζει στις βασικές πτυχές που αφορούν «τη στρατηγική, τη διαχείριση και το λειτουργικό πλαίσιο» επισημαίνοντας πως «αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχημένη ρύθμιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων».

Την ίδια βέβαια στιγμή, παρέχει και συστάσεις προς τις τράπεζες, αλλά παράλληλα και καθορίζει ορισμένες βέλτιστες πρακτικές που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τις εποπτικές προσδοκίες της ΕΚΤ μελλοντικά.

Να τονίσουμε, πως η EKT απευθύνει έκκληση στις τράπεζες «να θεσπίσουν κατάλληλες δομές διαχείρισης και λειτουργίας με στόχο να παρέχουν αποτελεσματικές μονάδες διευθέτησης NPLs».