Σε ορισμένες αλλαγές στο νομοσχέδιο με το νέο εκλογικό νόμο φέρεται να προσανατολίζεται η Κυβέρνηση με στόχο την εξασφάλιση των 200 ψήφων.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, αλλαγές φαίνεται πως έρχονται στο άρθρο 4, το οποίο θα πρέπει να λάβει 200 ψήφους για να τεθεί σε ισχύ.

Τι αναφέρει το άρθρο 4;

«Η  ισχύς των άρθρων 2 και 3 αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, των ανωτέρω άρθρων εφαρμοζομένων από τις αμέσως επόμενες γενικές βουλευτικές εκλογές, οποτεδήποτε και αν αυτές διεξαχθούν, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Συντάγματος, ήτοι της υπερψήφισης του παρόντος άρθρου από την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών».

Τονίζεται ότι το άρθρο 2 αφορά την κατάργηση του μπόνους των 50 εδρών και την εισαγωγή της απλής αναλογικής, ενώ το άρθρο 3 περιέχει καταργούμενες διατάξεις.

Photo: Alexandros Michailidis / SOOC