Η ευκαιρία για συνταξιοδότηση από 55 έως 60 ετών πρόκειται να δοθεί σε πάνω από 40 κατηγορίες ασφαλισμένων σε Ταμεία μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών και επιστημόνων, οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως το τέλος του 2016.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί εφόσον συμπληρωθεί η ηλικία αυτή στο διάστημα από 19/8/2015 έως 31/12/2015 και στον ασφαλιστικό χρόνο που είχαν ή μπορούν να αναγνωρίσουν έως το 2012 στο ΙΚΑ, στο Δημόσιο, στα Ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ, τραπεζών, κ.λπ.), στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ.

Όσοι συμπλήρωσαν στο διάστημα από 19/8 έως 31/12/2015 την ηλικία των 55 έως 60 ετών θα μπορέσουν να βγουν με πλήρη σύνταξη με βάση τα νέα όρια ηλικίας έως το τέλος του 2016, ενώ για μειωμένη μπορούν να αποχωρήσουν ανά πάσα στιγμή. Θα πρέπει, βέβαια,να έχουν συμπληρώσει χρόνο ασφάλισης έως το 2012 από 15 έως 35 έτη, κάτι που μπορεί να αναγνωριστεί με εξαγορά μέχρι 4 και 5 πλασματικών ετών.

Όσοι ήταν έως 60 ετών μέχρι 18/8/2015 και αναγνωρίζουν πλασματικούς χρόνους ώστε να μπορούν να βγουν στην σύνταξη εντός του 2016, μπορούν να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης, είτε φέτος, είτε στα μέσα στα επόμενα χρόνια χωρίς να τους επηρεάζουν τα νέα όρια ηλικίας.

Έχοντας κάνει την αίτηση αυτή έως το τέλος του 2016, η σύνταξη θα υπολογιστεί με βάση το μέσο όρο των αποδοχών τους από το 2002 έως το 2016. Για το 2017 η βάση υπολογισμού θα συμπεριλαμβάνει τις αποδοχές των ετών 2002-2017, ενώ για το 2018 θα μετρήσουν οι αποδοχές 2002-2018.

Επομένως, όσο μεγαλώνει η βάση υπολογισμού, τόσο θα μικραίνει και ο μέσος όρος των αποδοχών και αντίστοιχα μικρότερες θα είναι και οι συντάξεις, κυρίως για εκείνους που δεν έχουν σταθερούς μισθούς τα τελευταία χρόνια.