Μετά από ένα ακόμη ατομικό ρολόι του Ινστιτούτου NIST, που βασίζεται σε άτομα του χημικού στοιχείου στραοντίου, το ρεκόρ του πιο ακριβές ρολογιού στον κόσμο έσπασε ένα νέο ρολόι.

Ενώνοντας τα δυο ατομικά ρολόγια σε ένα, οι Αμερικανοί επιστήμονες κατάφεραν να δημιουργήσουν το πιο σταθερό ρολόι στον κόσμο. Με την έννοια «σταθερό» εννοείται η ακρίβεια με βάση την οποία η διάρκεια του «τικ» ταιριάζει με τη διάρκεια του «τακ», που ακολουθεί. Έτσι, όσο πιο σταθερό είναι ένα ρολόι, τόσο πιο ακριβείς είναι και οι μετρήσεις που κάνει.

Οι ερευνητές του Εθνικού Ινστιτούτου Προτύπων και Τεχνολογίας (NIST), με επικεφαλής τον φυσικό Άντριου Λούντλοου, δημοσίευσαν την δημιουργία τους στο περιοδικό φωτονικής «Nature Photonics».

Προηγουμένως, ένα ακόμη ρολόι από το Ινστιτούτο, το οποίο βασίζεται σε άτομα του χημικού στοιχείου στραοντίου, κατείχε το παγκόσμιο ρεκόρ ακριβείας. Να επισημανθεί, βέβαια, ότι η ακρίβεια διαφέρει από τη σταθερότητα σ’ ένα ατομικό ρολόι, καθώς η πρώτη δείχνει πόσο πιστά το ρολόι συντονίζεται με τη φυσική συχνότητα με την οποία τα άτομά του ταλαντώνονται.

Τόσο τα ρολόγια υττερβίου όσο και τα ρολόγια στροντίου ξεπερνούν σε ανωτερότητα  τα ατομικά ρολόγια καισίου, που χρησιμοποιούνται σήμερα για την επίσημη μέτρηση του χρόνου. Η μέτρηση των πρώτων γίνεται σε οπτικές συχνότητες, ενώ του δεύτερου σε συχνότητες μικροκυμάτων.

Στόχος των επιστημόνων και των μηχανικών είναι η μείωση του μεγέθους και της πολυπλοκότητας των διαφόρων ατομικών ρολογιών, προκειμένου αυτά να γίνουν φορητά και να είναι σε θέση να χρησιμοποιηθούν και εκτός του εργαστηρίου.

Τέτοια ρολόγια θα ήταν αρκετά χρήσιμα, καθώς θα μπορούσαν να  μεταφέρονται μέσα σε διαστημοσυσκευές, προκειμένου να ελέγχουν τη γενική θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν ή μέσα σε δορυφόρους γεωδαισίας, ώστε να  μετρούν την επιφάνεια της Γης με τη βοήθεια της βαρύτητας.

Photo: The Washington Post