Κανονικά θα συνεχίσουν όλα τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας.

Σχετικά με την επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Ανάπτυξης της Κομισιόν για πάγωμα των πληρωμών σχετικά με ορισμένα έργα υποδομής στην Ελλάδα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα για τα καρτέλ στον κατασκευαστικό κλάδο της χώρας μας, το υπουργείο Οικονομίας ξεκαθαρίζει πως «εμπλεκόμενες υπηρεσίες συνεχίζουν απρόσκοπτα τις ενέργειές τους ώστε η υλοποίηση των έργων του ΕΣΠΑ να προχωρά με εντατικούς ρυθμούς».

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα του Υπουργείο, «η έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού βρίσκεται σε εξέλιξη και το πόρισμά της αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα. Η έρευνα αφορά συμβάσεις μεγάλων δημοσίων έργων των προηγούμενων τεσσάρων προγραμματικών περιόδων».

Το Υπουργείο τονίζει επίσης πως οι ελληνικές αρχές σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρακολουθούν το θέμα και θα προβούν σε όλες τις διορθωτικές κινήσεις που απαιτούνται και προβλέπονται στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς σε σχέση με τις υπό έρευνα συμβάσεις.