Δεν δίνουν χρήματα για τους πρόσφυγες οι χώρες της Ε.Ε., όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η γερμανική Die Welt λέγοντας πως, παρόλο που πολλές χώρες είχαν δεσμευτεί να παράσχουν οικονομική βοήθεια, δεν το έχουν πράξει ακόμα. Η εφημερίδα επικαλείται Ευρωπαίους αξιωματούχους.

“Τα συμπεφωνημένα ποσά κατά την έκτακτη σύνοδο κορυφής για τους πρόσφυγες που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο στις Βρυξέλλες δεν έχουν καταβληθεί ακόμη. Από το 1,8 δισ. ευρώ που είχαν δεσμευθεί να δώσουν οι ευρωπαϊκές χώρες στο έκτακτο ταμείο για την Αφρική για την αντιμετώπιση των αιτιών της μετανάστευσης έχουν μέχρι στιγμής καταβληθεί μόλις 24,3 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 8,9 εκατ. από τη Νορβηγία και την Ελβετία, που δεν ανήκουν στην ΕΕ.”.

Η γερμανική εφημερίδα συνεχίζει προσθέτοντας πως Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία και Βρετανία δεν έχουν δώσει καθόλου χρήματα.

Η κατάσταση είναι παρόμοια και σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση του παγκόσμιου προγράμματος καταπολέμησης της πείνας και του ταμείου για τη Συρία: τις μεγάλες δεσμεύσεις δεν ακολουθούν πράξεις. Όμως ο χρόνος πιέζει.

Από την πλευρά της η Κομισιόν συνέβαλε με 2,8 δισ.ευρώ – 500 εκατ. για την πείνα, 500 εκατ. για τη Συρία και 1,8 δισ. για το ταμείο στην Αφρική.

“Υπάρχει έλλειψη προσωπικού διότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν μέχρι στιγμής εκπληρώσει τις δεσμεύσεις τους παρά μόνο εν μέρει και δεν έχει σταλεί επαρκής αριθμός ειδικών για την καταγραφή των προσφύγων στα νέα κέντρα. Όμως αν δεν λειτουργούν κέντρα υποδοχής προσφύγων, δεν μπορούν να μοιραστούν μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ οι πρόσφυγες που βρίσκονται ήδη στο έδαφός της”, αναφέρουν ευρωπαϊκοί κύκλοι σχετικά με την κατασκευή των hot spots σε Ελλάδα και Ιταλία.