Η δεύτερη δόση των οικογενειακών επιδομάτων θα καταβληθεί σήμερα, Πέμπτη, απ’ τον ΟΓΑ σ’ όσους δικαιούχους έχουν υποβάλει αίτηση Α21, μέχρι τις 26 Ιουνίου 2016 και πληρούν τις προϋποθέσεις.

Την Πέμπτη γίνεται η πληρωμή των αιτήσεων που εκκρεμούσαν απ’ το 2015, ελέγχθηκαν απ’ τον ΟΓΑ και πληρούν τις προϋποθέσεις.

476.887 δικαιούχοι θα λάβουν συνολικά 162.815.631,88 ευρώ.

Αξίζει να τονιστεί ότι σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες το επίδομα υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3,6%.

Όσοι έκαναν αίτηση μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα και δεν τους πιστωθεί το επίδομα, θα πρέπει να μπουν στην σελίδα του ΟΓΑ να μεταβούν στο «ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΓΑ», στην συνέχεια στην ενότητα  «υπηρεσίες προς το κοινό», πεδίο «πληροφορίες οικογενειακών επιδομάτων» για να ενημερωθούν γιατί δεν τους καταβλήθηκε το επίδομα.

Ακόμα εκεί θα βρουν και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν στον ΟΓΑ. Η πληρωμή των επιδομάτων θα γίνει μετά τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών.