Ξέρεις ότι η προσωπικότητά σου επηρεάζει την καλή υγεία; Υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που συνδέονται με την ανάπτυξη ασθενειών ή την απουσία τους.

Μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Social Psychological & Personality Science journal, είχε στόχο να δημιουργηθεί μια σύνδεση μεταξύ των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και των πιο δαπανηρών και κοινών ασθενειών (π.χ., εγκεφαλικό επεισόδιο, καρκίνο, διαβήτη). Οι επιστήμονες συνδύασαν δεδομένα προσωπικότητας και υγείας από το 2006 και το 2010 σε σχεδόν 7.000 συμμετέχοντες. Παρακολούθησαν πέντε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας: ανοιχτή συμπεριφορά, ευσυνειδησία, εξωστρέφεια, ευχάριστη διάθεση, και νεύρωση.

Συνολικά, τα αποτελέσματα έδειξαν μια αρκετά ισχυρή σχέση μεταξύ της προσωπικότητας και της ανάπτυξης ασθενειών. Ενώ τα υψηλά επίπεδα των εξωστρέφειας, ευχαρίστησης διάθεσης, ανοιχτής συμπεριφοράς, και ευσυνειδησίας συνδέονταν με την απουσία ασθένειας ή την καλύτερη υγεία, οι ερευνητές τόνισαν ότι ειδικά η ευσυνειδησία ήταν πιθανός προστατευτικός παράγοντας κατά της νόσου. Αλλά, είπαν, ότι το υψηλό επίπεδο νευρώσεων θα μπορούσε να είναι παράγοντας κινδύνου. Προηγούμενη έρευνα αποκάλυψε ότι εκείνοι που έχουν υψηλά επίπεδα ευσυνειδησίας (που σημαίνει μεγαλύτερη αντοχή) τείνουν να αποδίδουν καλύτερα σε δοκιμές καρδιαγγειακής φυσικής κατάστασης, ενώ όσοι ήταν νευρωτικοί δεν τα πήγαν τόσο καλά.

Βέβαια, μολονότι ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας φαίνεται να σχετίζονται με συγκεκριμένες ασθένειες, δεν είναι απαραίτητα ότι προκαλούν την ανάπτυξη διαβήτη ή καρκίνου. Επίσης, η καλύτερη απόδοση των ευσυνείδητων ανθρώπων μπορεί να υποδηλώνει ότι ήταν σε θέση να ακολουθήσουν πιο πιστά τις συμβουλές του γιατρού τους. Το βασικό, όμως, είναι ότι αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούσαν να μεταβληθούν μέσω της εμπειρίας και της κοινωνικής πίεσης.