Απ’ την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου θα τεθούν σε εφαρμογή τα νέα μέτρα με τα capital controls. Δυνατότητα ανάληψης έως και 1.800 ευρώ ανά μήνα για κάθε λογαριασμό.

1.800 ευρώ σωρευτικά ανά μήνα θα μπορεί να κάνει ανάληψη ένας καταθέτης ενώ μέχρι στιγμής (μέχρι και την Πέμπτη πλέον)  μπορούσε να κάνει ανάληψη 840 ευρώ κάθε δεύτερη Παρασκευή.

Στα νέα μέτρα της χαλάρωσης των περιοριστικών όρων, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ θα επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού σε τράπεζα μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη.

Όσον αφορά τους επαγγελματίες αγρότες, από Παρασκευή θα μπορούν να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό εφόσον δεν τηρείται ήδη άλλος λογαριασμός.

Θα επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού μισθοδοσίας από εργαζόμενο σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα εκτός αυτού στο οποίο ήδη τηρεί λογαριασμό, εφόσον ο νέος εργοδότης του καταβάλλει τη μισθοδοσία σε διαφορετική τράπεζα από εκείνη που τηρεί λογαριασμό ο εργαζόμενος.

Περαιτέρω ανάληψη άνω του ποσού αυτού, ισχύει μόνο για όσους καταθέτουν φυσικό χρήμα στην τράπεζα (ανάληψη έως και το 100% των ποσών που καταθέτουν) και για εμβάσματα από το εξωτερικό (ανάληψη του 50% του ποσού του εμβάσματος).