Μπορείς να συνεχίσεις τη σχέση μετά την απιστία;

Η απιστία είναι παντού γύρω μας. Και έχει πολλές μορφές. Μπορεί να πρόκειται απλώς για σωματική απιστία- σεξ της μιας βραδιάς χωρίς να σημαίνει τίποτα παραπάνω, αλλά μπορεί να είναι συναισθηματική- σεξ με συναίσθημα ή συναίσθημα χωρίς σεξ. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι για το δεύτερο μέλος της σχέσης είναι χειρότερη η συναισθηματική απιστία, είτε περιλαμβάνει … Continue reading Μπορείς να συνεχίσεις τη σχέση μετά την απιστία;