Αύριο, Τρίτη θα λάβουν 678.640 δικαιούχοι του ΟΓΑ τη σύνταξή τους, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης του Ασφαλιστικού Ταμείου. Το ποσό θα καταβληθεί είτε με πίστωση στους Τραπεζικούς λογαριασμούς ή μέσω των ΕΛΤΑ.

Η συνολική δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων του ΟΓΑ το Σεπτέμβριο ανέρχεται στο ποσό των 303.488.767,78 ευρώ.