Η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής, κρίνει αντισυνταγματική τη διάταξη για την επιβολή φόρου στα ανείσπρακτα ενοίκια, σύμφωνα με σχετική έκθεσή της για το προς ψήφιση πολυνομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στην ελληνική.

Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων, η Υπηρεσία τονίζει το γεγονός πως ότι απαραίτητη προϋπόθεση επιβολής φόρου εισοδήματος, είναι η κτήση εισοδήματος από το φορολογούμενο.

Συγκεκριμένα η Υπηρεσία επιδιώκει την προσθήκη σχετικής παραγράφου η οποία θα επιτρέπει την εξαίρεση του  συνυπολογισμού των μη εισπραχθέντων ενοικίων, στα φορολογητέα εισοδήματα των ιδιοκτητών ακινήτων. Τα ανείσπρακτα ποσά των ενοικίων, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως επισφαλείς απαιτήσεις, που θα εκπίπτουν από τα συνολικά φορολογητέα εισοδήματα των ιδιοκτητών. Σε διαφορετική περίπτωση η σχετική διάταξη, είναι προσκρούει σε βασικές αρχές του Συντάγματος.

Με δεδομένα τα παραπάνω, προτείνεται από την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής, η έκπτωση των ποσών των ανείσπρακτων ενοικίων από τα φορολογητέα εισοδήματα των ιδιοκτητών, έτσι ώστε η σχετική διάταξη να συμφωνεί με το Σύνταγμα.

photo:Fragiskos Samsas / SOOC