Ανατρέπεται τελικά η κατάσταση με την επιβολή ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς εκδόθηκε εγκύκλιος για την εφαρμογή του μέτρου, προκαλώντας φυσικά πολλές αντιδράσεις.

Ενώ αναμενόταν η έκδοση ΠΝΠ για δίμηνο πάγωμα της αύξησης του ΦΠΑ, εκδόθηκε τελικά εγκύκλιος της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, Αικ. Σαββαΐδου για την εφαρμογή του μέτρου.

Πιο συγκεκριμένα, με την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, ζητείται από τις επιχειρήσεις ιδιωτικής εκπαίδευσης να προχωρήσουν σε δήλωση μεταβολών, καθώς τίθεται σε ισχύ ο ΦΠΑ 23%.

Με βάση τους υπολογισμούς, η αύξηση του ΦΠΑ στα ιδιωτικά σχολεία στο 23% ισοδυναμεί με ετήσια αύξηση των διδάκτρων έως και 2.000 ευρώ.

Η εγκύκλιος

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου υπέγραψε εγκύκλιο με την οποία γίνεται δεκτό ότι, για λόγους χρηστής διοίκησης, η δήλωση μεταβολών των επιχειρήσεων που παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες, οι οποίες από 19 Αυγούστου 2015 υπάγονται σε ΦΠΑ (σύμφωνα με το ν. 4336/2015), δύναται να υποβληθεί μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2015 χωρίς πρόστιμο.

Σημειώνεται ότι οι λοιπές υποχρεώσεις των εν λόγω προσώπων ισχύουν κανονικά όπως αυτές περιγράφονται στην υποπαράγραφο Δ.2 του άρθρου 1 του ν. 4336/2015, ήτοι:

α) Τυχόν συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία για την επίρριψη του ΦΠΑ επί αρχικών φορολογικών στοιχείων που εκδόθηκαν από τις 20 Ιουλίου έως και τις 20 Αυγούστου 2015 θα πρέπει να εκδοθούν το αργότερο έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2015,

β) Ο οφειλόμενος φόρος με βάση τα συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία θα καταβληθεί με τη δήλωση ΦΠΑ της περιόδου, εντός της οποίας εκδόθηκαν αυτά (για παράδειγμα για συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία που θα εκδοθούν τον Σεπτέμβριο, ο φόρος θα καταβληθεί με τη δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται έως και το τέλος Οκτωβρίου 2015) και

γ) Σύνταξη απογραφής των αγαθών που κατέχουν στις 19 Ιουλίου 2015 και υποβολή δήλωσης αποθεμάτων μετάταξης μέχρι τις 19 Οκτωβρίου 2015, προκειμένου να ασκηθεί το δικαίωμα έκπτωσης.