Δημοσιεύτηκαν τα μέτρα στήριξης προς τους σεισμόπληκτους της Λέσβου μετά από τον σεισμό που έγινε στην περιοχή στις 12 Ιουνίου και ο οποίος άφησε πίσω του μεγάλες καταστροφές. 

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με τίτλο «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου», δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, με αριθμό 2584/25.7.2017.

Σε αυτήν περιλαμβάνονται όλα τα μέτρα για την αποκατάσταση των σεισμοπλήκτων της Λέσβου. Παράλληλα, προβλέπεται η αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, την οποία θα αναλάβει η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.).

Για επισκευή αποκατάσταση εντός των πληγέντων χαρακτηρισμένων παραδοσιακών οικισμών, οι δικαιούχοι θα πάρουν επί όλων των ιδιοκτησιών τους, Δωρεάν Κρατική Αρωγή (ΔΚΑ) 80% και 20% άτοκο δάνειο. Ενώ όσοι επιλέξουν να χτίσουν το σπίτι τους εκτός των παραπάνω οικισμών, ενώ το πληγέν κτίριο είναι εντός, δικαιούνται 40% ΔΚΑ και 60% άτοκο δάνειο.

Δεν χορηγείται ΔΚΑ σε εγκαταλελειμμένα κτίρια ή με εμφανείς βλάβες που προϋπήρχαν του σεισμού.

Ακόμα περιλαμβάνονται οι διατάξεις για την επισκευή σπιτιών αλλά οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων από τους δικαιούχους για τα τύχουν της κρατικής αρωγής

Τι προβλέπεται:

Η Στεγαστική Συνδρομή (Σ.Σ) ανακατασκευής κτιρίων ορίζεται ως ακολούθως:

α) για κατοικίες, 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ) και με ανώτατο όριο εμβαδού κλειστών χώρων του κτιρίου τα 150 τ.μ. ανά ανεξάρτητη ιδιοκτησία.

β) για Ιερούς Ναούς, 850 ευρώ ανά τ.μ. για το εμβαδόν των κλειστών χώρων του κτιρίου,

γ) για κωδωνοστάσια, 400 ευρώ ανά τ.μ.

δ) για κτίρια κοινωφελούς χρήσης που ανήκουν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή σε Κοινωφελή ή σε Φιλανθρωπικά ή σε Ευαγή Ιδρύματα ή σε Σωματεία, 500 ευρώ ανά τ.μ. για το εμβαδόν των κλειστών χώρων του κτιρίου

ε) για αποθήκες, στάβλους και αγροικίες εποχιακής χρήσης, 300 ευρώ ανά τ.μ., και με ανώτατο όριο εμβαδού κλειστών χώρων του κτιρίου τα 150 τ.μ. ανά ανεξάρτητη ιδιοκτησία.

στ) για κτίρια επαγγελματικής χρήσης, 500 ευρώ ανά τ.μ.,

ζ) για κτηνοτροφικές μονάδες και επαγγελματικές αποθήκες, 400 ευρώ ανά τ.μ.,

η) για κτίρια επαγγελματικής χρήσης, κτηνοτροφικές μονάδες και επαγγελματικές αποθήκες εάν το εμβαδόν των κλειστών χώρων είναι πάνω από 150 τ.μ. ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις για κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα

Και με προσαύξηση

Η Σ.Σ ανακατασκευής κτιρίων χορηγείται, λόγω νησιωτικής παραμεθόριας περιοχής, με τις παρακάτω προσαυξήσεις επί των τιμών της που αναγράφονται παραπάνω

  1. 10% για συνήθη κτίρια,
  2.  20% για κτίρια τα οποία βρίσκονται εντός παραδοσιακού οικισμού, εφόσον ανακατασκευαστούν εντός του παραδοσιακού οικισμού με ειδικούς όρους δόμησης, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού του οικισμού ως παραδοσιακού,
  3.  30% για κτίρια τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως μνημεία ή ως διατηρητέα στο σύνολο τους σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της απόφασης χαρακτηρισμού (ή είχε αρχίσει η διαδικασία χαρακτηρισμού τους πριν την ημέρα του σεισμού), δεν αίρεται ο χαρακτηρισμός τους μετά την κατεδάφιση και οι ιδιοκτήτες προβούν σε ανακατασκευή αυτών. Επισημαίνεται ότι χορηγείται μια μόνο από τις προαναφερόμενες προσαυξήσεις στο ίδιο κτίριο.

Υπάρχει ακόμα η δυνατότητα για αυτοστέγαση με αγορά έτοιμου κτιρίου.

Προθεσμίες

  1.  Οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές κτιρίου, που έχει πληγεί από το σεισμό εφόσον επιθυμούν τον έλεγχο του και την έκδοση έκθεσης αυτοψίας, πρέπει να υποβάλουν στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση για διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίριο, εντός προθεσμίας έξι μηνών από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτιρίου.
  2.  Οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές προκειμένου να καθοριστεί δικαιούχοι Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για επισκευή ή ανακατασκευή ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του κτιρίου, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως αυτά ορίζονται σε σχετικές υπουργικές αποφάσεις), εντός προθεσμίας:Ενός έτους από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης αυτοψίας του κτιρίου ή του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή 18 μήνες από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της ΚΥΑ για απ’ ευθείας έκδοση ‘Αδειας Επισκευής.
  3. Οι παραπάνω προθεσμίες μπορούν να παραταθούν με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και για χρονικό διάστημα έως δύο έτη

Η Κοινή υπουργική Απόφαση υπογράφεται από τους υπουργούς Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υποδομών Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη και τον αν. υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση.