Η προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου σίγουρα δεν μπορεί να εκφραστεί ούτε σε μερικές λέξεις ούτε σε ένα ολόκληρο κείμενο. Ωστόσο, σίγουρα και εσύ θα έχεις πάει σε κάποια συνέντευξη για δουλειά και θα σου έχουν ζητήσει να τους πεις μερικές λέξεις που περιγράφουν στον καλύτερο βαθμό την προσωπικότητα σου.

Αν και εσύ δυσκολεύεσαι να τους απαντήσεις κάθε φορά, αυτό το test θα σε βοηθήσει να ανακαλύψεις τις 6 λέξεις που σε περιγράφουν καλύτερα.