Πιο ακριβή και πιο αυστηρή η ρύθμιση για τις 100 δόσεις εξαιτίας του νέου επιτοκίου. Αρκετοί είναι εκείνοι που θα χάσουν τη συγκεκριμένη ρύθμιση η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τις 15 Οκτωβρίου.

Οι οφειλέτες που δεν έχουν εξοφλήσει ή δεν έχουν κάνει νέα ρύθμιση του οφειλόμενου ποσού εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που κατέστη ληξιπρόθεσμο, πρόκειται να χάσουν τη ρύθμιση. Παράλληλα, σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα το επιτόκιο για όσους έχουν οφειλές άνω των 5.000 ευρώ αυξάνεται στο 5%, έναντι 3% που είναι μέχρι σήμερα.

Απώλεια ρύθμισης

Απώλεια της ρύθμισης θα έχουν οι οφειλέτες που δεν έχουν εξοφλήσει ή δεν έχουν ρυθμίσει τις νέες οφειλές τους εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που κρίθηκαν ληξιπρόθεσμες.

Επιτόκιο

Σύμφωνα με τις αλλαγές που προβλέπει η νέα εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων το επιτόκιο για τις οφειλές άνω των 5.000 ευρώ αυξάνεται στο 5%, έναντι 3% που είναι σήμερα,ενώ για τους μικροοφειλέτες (έως 5.000 ευρώ) δεν θα επιβληθεί επιτόκιο του 5% στις εξής περιπτώσεις:

  • ο οφειλέτης να είναι φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα
  • η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη σύμφωνα με το Ε9 να είναι αντικειμενικής αξίας έως 150.000 ευρώ
  • το ετήσιο εισόδημα του οφειλέτη να μην υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ