Το 50% των Ευρωπαίων φοβάται τους πρόσφυγες και τους θεωρεί βάρος στην οικονομία τους σύμφωνα με έρευνα του κέντρου Pew.

Συγκεκριμένα το 50% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι η έλευση των προσφύγων θα αυξήσει τον κίνδυνο επιθέσεων στις χώρες τους και θεωρεί ότι είναι μεγάλο βάρος στην οικονομία της χώρας τους.

Πιο αναλυτικά, το ποσοστό των ατόμων που πιστεύουν ότι «οι πρόσφυγες θα αυξήσουν την πιθανότητα τρομοκρατικών επιθέσεων στη χώρα μας» είναι, μεταξύ άλλων χωρών, 46% στη Γαλλία, 52% στη Βρετανία, 61% στη Γαλλία, 71% στην Πολωνία και 76% στην Ουγγαρία.

 

Στο ερώτημα του Κέντρου Pew για το αν πιστεύουν πως οι πρόσφυγες αποτελούν βάρος στην οικονομία γιατί παίρνουν δουλειές και επιδόματα, οι ερωτηθέντες στις 10 χώρες της έρευνας κάλυψαν ένα μεγάλο εύρος γνωμών – από τους 31% των Γερμανών στους 82% των Ούγγρων που συμφωνούν. Από τους Ιταλούς, 47% θεώρησαν ότι οι πρόσφυγες έχουν μεγαλύτερο μέρος ευθύνης για εγκλήματα στη χώρα τους από άλλες ομάδες πληθυσμού, ενώ τα ποσοστά των Σουηδών και Ούγγρων ήταν παραπλήσια αλλά χαμηλότερα. Από τους Ισπανούς όμως, μόνο 13% των ερωτηθέντων συμφώνησαν με αυτή την άποψη.

Σχετικά με την άποψή τους περί των μουσουλμάνων, περίπου τα 2/3 των Πολωνών, Ελλήνων, Ιταλών και Ούγγρων είπαν ότι είχαν αρνητική άποψη γι’ αυτούς, ενώ με την άποψη αυτή συμφώνησαν λιγότερο από το 1/3 των Γάλλων, των Γερμανών και των Βρετανών.

Τα στοιχεία του Κέντρου Pew έδειξαν και τις διαχρονικές διαφορές σε ορισμένες χώρες. Για παράδειγμα, το 2005 στη Γερμανία, μόνο 9% του πληθυσμού πίστευε ότι οι μουσουλμάνοι μετανάστες ήθελαν να υιοθετήσουν τοπικές συνήθειες, ενώ τώρα το ποσοστό που το πιστεύει αυτό είναι 32%. Στη Γαλλία, το ποσοστό αυτό ανέβηκε στο 43%, από το 36% που ήταν το 2005.