Μπορείτε να καταλάβετε πόσο έξυπνος είναι κάποιος μόνο από τα χαρακτηριστικά του προσώπου του; Μόνο αν είναι άνδρας, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό PLoS One.

Νέα μελέτη καταλήγει ότι κρίνοντας τους άνδρες μόνο από το πρόσωπό τους μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για την ευφυΐα τους. Αντίθετα, στις γυναίκες, δεν υπήρχε σχέση μεταξύ του πόσο ευφυείς έμοιαζαν και πόσο έξυπνες ήταν τελικά στην πραγματικότητα.

Οι συγγραφείς εικάζουν ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι γυναίκες κρίνονται κυρίως για το πόσο ελκυστικές είναι και το στοιχείο αυτό μπλέκει την αντίληψη των ανθρώπων για την ευφυΐα τους.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα συμφώνησαν στο είδος του προσώπου που φαινόταν ευφυές, το οποίο είναι:

« Και στα δύο φύλα, ένα στενότερο πρόσωπο με λεπτότερο πηγούνι και μακριά μύτη υποδεικνύει υψηλή νοημοσύνη, ενώ ένα μάλλον οβάλ και ευρύτερο πρόσωπο με ένα τεράστιο πηγούνι και μικρή μύτη είναι δείγμα χαμηλής νοημοσύνης, βάσει της αντίληψης του κόσμου».

Δείτε τις εικόνες:

Η έρευνα διεξήχθη στην Τσεχία, με αποτέλεσμα οι συσχετισμοί μεταξύ των χαρακτηριστικών του προσώπου και της αντίληψης για τη νοημοσύνη κάποιου να επηρεάζονται και από πολιτισμικούς παράγοντες.

Αλλά, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες, οι αντιλήψεις των ανθρώπων περί νοημοσύνης συνδέονται επίσης με την ελκυστικότητα του προσώπου. Με άλλα λόγια, οι πιο ελκυστικοί άνθρωποι φαίνονται πιο έξυπνοι.