Σε τέτοιες ερωτήσεις δεν αυτοσχεδιάζουμε. Ρωτήσαμε την ειδικό Εύη Κυράνα:

«Ο μύθος ότι το μέγεθος παίζει καταλυτικό ρόλο στην ευχαρίστηση της γυναίκας δεν φαίνεται να υποστηρίζεται από τις σχετικές μελέτες. Σε πρόσφατη μελέτη που διερεύνησε το ρόλο του μεγέθους του πέους σύμφωνα με τις απόψεις γυναικών το μήκος θεωρήθηκε σημαντικό, αλλά όχι καθοριστικό για την ικανοποίησή τους (Francken, 2002). Συγκεκριμένα, το 21% των γυναικών είπε πως το μήκος του πέους είναι «σημαντικό» και μόνο 1% απάντησε πως είναι «πάρα πολύ σημαντικό». Επιπλέον, φάνηκε πως οι γυναίκες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη μελέτη, έκριναν το πάχος περισσότερο σημαντικό από το μήκος. Συγκεκριμένα, το 21% ανέφερε πως το μήκος είναι σημαντικό, ενώ το 32% ανέφερε πως είναι σημαντική η διάμετρος. Το ότι οι γυναίκες αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία στο πάχος παρά στο μήκος έχει αναφερθεί και σε παλαιότερες μελέτες (Eisenman, 2001).

Σε γενικές γραμμές, η σεξουαλική ικανοποίηση των γυναικών είναι αρκετά σύνθετη και περίπλοκη, ώστε να περιορίζεται στο μέγεθος του πέους. Επηρεάζεται από την αλληλεπίδραση ποικίλων ποικίλους παραγόντων,  βιολογικών, ψυχολογικών αλλά και παραγόντων που σχετίζονται με τη σχέση. Δεδομένα υποστηρίζουν ότι οι δύο σημαντικότεροι παράγοντες που καθορίζουν τις ευχάριστες σεξουαλικές επαφές είναι α) το να νιώθει η γυναίκα εγγύτητα με τον σύντροφο, και β) να βιώνει θετικές συναισθηματικές και σωματικές αντιδράσεις (Philippsohn, 2009).

Ωστόσο, πολλές γυναίκες αλλά και άντρες, επηρεασμένοι από πορνογραφικές ταινίες ή από κακή πληροφόρηση, διαμορφώνουν αντιλήψεις σχετικά με το «φυσιολογικό» μέγεθος του πέους, που απέχουν πολύ από τις νόρμες.

Το μήκος του πέους σε στύση κυμαίνεται από 11 έως 15 εκ. (ο μέσος όρος για τη λευκή φυλή είναι τα 13 εκ.). Η επιστήμη έχει καθορίσει ως παθολογικό μήκος πέους αυτό κάτω από 7 εκ. (το μήκος του κόλπου είναι περίπου 7 εκ.)».

Εύη Κυράνα είναι ψυχολόγος υγείας-σεξολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνη του Κέντρου Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου.

Photo: Σε κατάστημα με είδη ραπτικής.