Οι άνθρωποι που είναι υλιστές, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πάθουν κατάθλιψη από τους ανθρώπους που δεν είναι, σύμφωνα με μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο Baylor.

Οι επιστήμονες μίλησαν με 246 άτομα από το τμήμα μάρκετινγκ πανεπιστημίου, οι οποίοι είχαν μέσο όρο ηλικίας τα 21 έτη. Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο σχετικά με τον υλισμό, την ευγνωμοσύνη και την επιθυμητή σχέση με την πραγματική ικανοποίηση. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι οι συμμετέχοντες που σημείωσαν το χαμηλότερο ποσοστό στην ευγνωμοσύνη και το υψηλότερο στην ανάγκη ικανοποίησης, είναι πιο πιθανό να είναι υλιστές και λιγότερο ικανοποιημένοι με τη ζωή τους.

Τα αποτελέσματα, τα οποία δημοσιεύονται στο επιστημονικό περιοδικό «Personality and Individual Differences», δείχνουν ότι οι υλιστές άνθρωποι θεωρούν πως είναι πιο δύσκολο να είναι ευγνώμονες για ό, τι έχουν και είναι πιο πιθανό να είναι καταθλιπτικοί, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν όσα επιθυμούν. Οι ερευνητές εξήγησαν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αποκτούν περισσότερα υλικά αγαθά, είναι απίθανο να γίνουν πιο ευτυχισμένοι, επειδή πάντα θα επιθυμούν περισσότερα! Κατέληξαν, στο συμπέρασμα ότι η υλιστική νοοτροπία μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη ενώ η ευγνωμοσύνη μπορεί να αντιστοιχεί με μια πιο ικανοποιημένη ζωή.