« Δεν μπορώ να φτάσω σε οργασμό », η φράση που έχουν πει χιλιάδες γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Το θέμα του γυναικείου οργασμού είναι αρκετά περίπλοκο, κυρίως λόγω του ότι η εμπειρία του οργασμού περιγράφεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους από τις γυναίκες.  (King, 2010) Φαίνεται ότι το αίσθημα του οργασμού δεν είναι πάντα το ίδιο, ούτε περιγράφεται ως «υπέρτατη απόλαυση» πάντα. Μάλιστα, το αίσθημα του οργασμού κατά την αυτοϊκανοποίηση είναι σε κάποιες περιπτώσεις καλύτερο από ό,τι στον οργασμό που προκαλείται με τον σύντροφο.

Όσον αφορά στους παράγοντες που δυσκολεύουν μια γυναίκα να επιτύχει οργασμό, πολλοί έχουν αναφερθεί στη διεθνή βιβλιογραφία, π.χ. προβλήµατα στη σχέση ή στη συναισθηµατική κατάσταση της γυναίκας, κακή εικόνα σώµατος, συναισθήµατα ανεπάρκειας, έλλειψη εµπιστοσύνης προς τον σύντροφο, θλίψη και θυµός µπορεί να εµποδίζουν τη γυναίκα να αφεθεί στα σεξουαλικά ερεθίσµατα, µε αποτέλεσµα τη δυσκολία επίτευξης οργασµού.

Ο παράγοντας άγχος

Επιπλέον, είναι πιθανό να συντηρείται το πρόβληµα από το άγχος της γυναίκας κατά τη διάρκεια της επαφής για το αν θα µπορέσει να φτάσει σε οργασµό. Μελέτη (Brody, 2010) σε 1.000 γυναίκες θέλησε να διακρίνει παράγοντες που σχετίζονται με την επίτευξη κολπικού οργασμού. Από όλους τους παράγοντες που μελετήθηκαν, η εστίαση της προσοχής στις αισθήσεις του κόλπου κατά τη διείσδυση ήταν ο παράγοντας με την πιο ισχυρή σχέση με την επίτευξη κολπικού οργασμού.

Το αποτέλεσμα αυτό είναι σύμφωνο και με άλλες μελέτες που υποστηρίζουν τον κεντρικό ρόλο της προσοχής για τη γυναικεία διέγερση. Ωστόσο, ξέρουμε πια πως όταν η γυναίκα καταλαμβάνεται από άγχος επίτευξης οργασμού αποσπάται η προσοχή της από τις αισθήσεις της, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται να φθάσει στην κορύφωση.

Κάποιες φορές, το άγχος αυτό επιδεινώνεται από τη στάση του συντρόφου απέναντι στο πρόβληµα.

Οργανικοί παράγοντες

Ωστόσο, θα ήταν χρήσιµο να αποκλειστούν οργανικοί παράγοντες που συµβάλλουν στη σεξουαλική λειτουργία. Οι ορµονικές αλλαγές που συνοδεύουν την εµµηνόπαυση συχνά οδηγούν σε µειωµένη σεξουαλική επιθυµία ή δυσκολία στη διέγερση, π.χ. από ανεπαρκή ύγρανση του κόλπου. Η δυσκολία επίτευξης οργασµού κάποιες φορές είναι συνέπεια της µειωµένης επιθυµίας και/ή δυσκολίας διέγερσης.

Σε γενικές γραμμές, αν το πρόβλημα του οργασμού δημιουργεί στη γυναίκα δυσφορία και δυσαρέσκεια, είναι ωφέλιμο να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό.

Εύη Κυράνα (www.kyrana.gr )  είναι ψυχολόγος υγείας-σεξολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνη του Κέντρου Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου