Μπλόκαρε τα notifications στο WhatsApp που δεν σ’ ενδιαφέρουν μ’ ένα κλικ γιατί τώρα μπορείς! Η ενημερωμένη έκδοση της εφαρμογής διασφαλίζει ότι δεν θα λαμβάνεις ειδοποιήσεις που δεν θέλεις.

Τα notifications στο WhatsApp μπορούν πλέον να οργανωθούν με βάση τη σημασία που τους δίνεις και ν’ αποκλείσεις όσα δεν θέλεις καθόλου να σου εμφανίζονται!

notifications στο WhatsApp

Ουσιαστικά, το update σου δίνει τη δυνατότητα ν’ αποφασίσεις ποιοι τύποι ειδοποιήσεων που λαμβάνεις απ’ το WhatsApp είναι “επείγουσες” – όπως εκείνες για τα μηνύματα σε ομαδικά chat – και ποια notification δεν θέλεις να βλέπεις – όπως εκείνα που εμφανίζονται όταν προσπαθείς στείλεις ένα μεγάλο αρχείο πολυμέσων.

Το WhatsApp προσφέρει 10 κατηγορίες καναλιών ειδοποίησης, τις οποίες μπορείς να ελέγξεις ξεχωριστά.

Οι 10 κατηγορίες είναι:

  • Group Notifications
  • Message Notifications
  • Chat History Backup
  • Critical App Alerts
  • Failure Notifications
  • Media Playback
  • Uncategorised
  • Other Notifications
  • Sending Media
  • Silent Notifications

Κάθε κατηγορία περιέχει πολλές διαφορετικές επιλογές. Μπορείς να ενεργοποιήσεις ή να απενεργοποιήσεις τις ειδοποιήσεις για κάθε κατηγορία ή να τις χαρακτηρίσεις ως Urgent (ήχος και pop up στην οθόνη), High priority (ήχος), Medium priority (χωρίς ήχο) και Low priority (χωρίς ήχο και pop up στην οθόνη).

Μπορείς επίσης να αποφασίσεις τι ήχο θα κάνει κάθε ειδοποίηση και να αποφασίσεις αν θα επιτρέπεται ή όχι να εμφανίζεται το περιεχόμενο της ειδοποίησης στην οθόνη κλειδώματος.

Για ν’ αποκτήσεις πρόσβαση σ’ αυτές τις κατηγορίες πρέπει να κρατήσεις και να κρατήσεις πατημένη την επόμενη ειδοποίηση που θα λάβεις στο WhatsApp και να κλικάρεις την επιλογή “All Categories” που θα σου εμφανιστεί.

Κάνε τo update τώρα κι απόκτησε περισσότερο έλεγχο στα τα notifications στο WhatsApp!

Photo: LoboStudioHamburg/ Pixabay