To test που πρέπει να κάνουμε όλοι μας και να πάρουμε 10/10

LIKE US ON FACEBOOK

Κατά καιρούς, εμείς εδώ στο iPop.gr σε έχουμε βάλει να κάνεις διάφορα tests, κάποια ευφυϊας, άλλα προσωπικότητας κι άλλα απλών γνώσεων. Τα περισσότερα απ’ αυτά τα tests είναι για ψυχαγωγικούς σκοπούς, ενώ πολλά απ’ αυτά προσφέρουν και κάποιες γνώσεις. Το test που θα κάνεις σήμερα, όμως, είναι διαφορετικό απ’ όλα τα άλλα. Αυτό το test για την κλιματική αλλαγή πρέπει να το κάνουμε όλοι μας και να πάρουμε 10/10.

Πόσα ξέρεις πραγματικά για την κλιματική αλλαγή; Η κλιματική αλλαγή δεν είναι κάτι που απλώς έρχεται, είναι εδώ και μας δείχνει κάθε μέρα τις επιπτώσεις της.

Το να γνωρίζεις έστω τα βασικά είναι απαραίτητο. Κι αυτό το test δεν είναι για να σε κρίνει εάν τα ξέρεις ή όχι, αλλά κυρίως για να στα μάθει. Όλοι μας θα πρέπει να πάρουμε 10/10 γιατί πρόκειται για πράγματα τα οποία βιώνουμε καθημερινά και θα συνεχίσουμε να βιώνουμε εάν δεν κάνουμε κάτι τώρα για να το αλλάξουμε.

Αν δεν πάρεις 10/10 δεν είσαι αναίσθητος φυσικά… Απλά ας είναι αυτό το test για την κλιματική αλλαγή η αφορμή για να διαβάσεις περισσότερα, να μάθεις περισσότερα και τελικά να επανέλθεις και να πάρεις 10/10!

Κάνε το test για την κλιματική αλλαγή και μετά πήγαινε παρακάτω για να μάθεις μερικές ακόμα πληροφορίες!

Τι είναι η κλιματική αλλαγή;

Με τον όρο κλιματική αλλαγή αναφερόμαστε στη μεταβολή του παγκόσμιου κλίματος και ειδικότερα σε μεταβολές των μετεωρολογικών συνθηκών που εκτείνονται σε μεγάλη χρονική κλίμακα. Τέτοιου τύπου μεταβολές περιλαμβάνουν στατιστικά σημαντικές διακυμάνσεις ως προς τη μέση κατάσταση του κλίματος ή τη μεταβλητότητά του, που εκτείνονται σε βάθος χρόνου δεκαετιών ή περισσότερων ακόμα ετών. Οι κλιματικές αλλαγές οφείλονται σε φυσικές διαδικασίες, καθώς και σε ανθρώπινες δραστηριότητες με επιπτώσεις στο κλίμα, όπως η τροποποίηση της σύνθεσης της ατμόσφαιρας. Στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές (UNFCC), η κλιματική αλλαγή ορίζεται ειδικότερα ως η μεταβολή στο κλίμα που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπινες δραστηριότητες, διακρίνοντας τον όρο από την κλιματική μεταβλητότητα που έχει φυσικά αίτια.

Γιατί τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο είναι πιο έντονο;

Τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της υπερκατανάλωσης προϊόντων του πρωτογενή τομέα, της αλόγιστης υπερκατανάλωσης των φυσικών πόρων και την αύξηση του πληθυσμού της γης υποβαθμίστηκε το φυσικό περιβάλλον με αποτέλεσμα να υπάρχει μια ανισορροπία μεταξύ των χωρών του ανεπτυγμένου και αναπτυσσόμενου κόσμου. Παγκόσμιος σκοπός των κρατών, φορέων και συλλόγων είναι η συνεργασία μεταξύ τους για την αειφόρο ανάπτυξη σε όλα τα γεωγραφικά επίπεδα και την καταπολέμηση της ανισότητας σε διεθνές επίπεδο. Ταυτόχρονα, είναι χαρακτηριστικό ότι έχει αναπτυχθεί ένα παγκόσμιο κίνημα που ζητά την ισοκατανομή των περιβαλλοντικών βαρών και την κλιματική δικαιοσύνη.

Οι κυριότεροι παράγοντες των φυσικών κλιματικών αλλαγών

Αν και υπάρχει συμφωνία μεταξύ των επιστημόνων ως προς το ότι στους παράγοντες αποδίδεται ο επηρεασμός των χαρακτηριστικών του ισοζυγίου ενέργειας μέσω της θερμοκρασιακής ισορροπίας, εντούτοις υπάρχουν διάφορες προτάσεις ως προς του πιθανούς παράγοντες. Πάντως αυτοί μπορεί να διακριθούν είτε σε ενδογενείς ή εξωγενείς, αναφορικά με το κλιματικό σύστημα. Εξαιρουμένου του ανθρώπινου παράγοντα και αδιακρίτως με το εάν πρόκειται για ενδογενής ή εξωγενής προέλευσης, οι υπόλοιποι κυριότεροι παράγοντες είναι οι μετακινήσεις των ηπείρων στην επιφάνεια της γης, οι ηφαιστειακές εκρήξεις, οι μεταβολές της ηλιακής δραστηριότητας, και οι ανωμαλίες στην γήινη κίνηση.

Η παρέμβαση του ανθρώπου

Οι άνθρωποι επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο το κλίμα και τη θερμοκρασία της γης μέσω της χρήσης ορυκτών καυσίμων, της αποψίλωσης των ομβρόφιλων δασών και της κτηνοτροφίας. Οι δραστηριότητες αυτές προσθέτουν τεράστιες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου στα αέρια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα, προκαλώντας αύξηση του φαινομένου του θερμοκηπίου και υπερθέρμανση του πλανήτη.

Δες και αυτό:

Οι παγετώνες λιώνουν 100 φορές πιο γρήγορα από όσο σκεφτήκαμε

Με πληροφορίες από Wikipedia
Photo: William Bossen/ Unsplash

Copyright © iPop 2012 - 2017 | All rights reserved