Αν υπάρχει κάτι που λατρεύουμε σ’ αυτό τον κόσμο είναι τα τεστάκια που μας βάζουν σε λίγη παραπάνω σκέψη απ’ ό,τι μπαίνουμε συνήθως και στο τέλος -ακόμα κι αν έχουμε αποτύχει- καταλήγουμε να έχουμε λίγη παραπάνω γνώση για τη ζωή!

To test που έχει τρελάνει το Διαδίκτυο έχει να κάνει με την γραμματική και ουσιαστικά σε καλεί να πεις ποιος είναι ο πληθυντικός κάθε ουσιαστικού. Ευκολάκι; Χμμμ… Αν πατήσεις play δεν νομίζουμε να σου φανεί και τόσο εύκολο!

Μέσα στο τεστ θα βρεις λέξεις του αγγλικού λεξιλογίου που τις ξέρεις όλες, όταν, όμως, έρθει η στιγμή να βρεις τον πληθυντικό τους, ίσως χρειαστείς λίγο παραπάνω σκέψη!

Μερικά tips πριν ξεκινήσεις

Επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι και η αγγλική δεν είναι η μητρική μας γλώσσα, αποφασίσαμε να σου κάνουμε μια μίνι επανάληψη πριν πατήσεις το play σύμφωνα με το brixfax.co:

 • Εάν το ουσιαστικό τελειώνει σε s, z, x, ch ή sh προσθέτουμε es, π.χ.: bus-buses, buzz-buzzes, box-boxes, beach-beaches, bush-bushes.
  Μερικές φορές (αλλά όχι πάντα  π.χ. auto–autos) αυτό το κάνουμε και για ουσιαστικά που τελειώνουν σε ο, π.χ.: echo-echoes, hero-heroes, potato-potatoes, tomato-tomatoes, torpedo-torpedoes, veto-vetoes,
 • Εάν τελειώνει σε σύμφωνο και y, τότε το y φεύγει και προσθέτουμε ies, π.χ.: baby-babies, body-bodies, party-parties,
 • Εάν τελειώνει σε f ή fe, τότε αυτό φεύγει και στη θέση του βάζουμε ves, π.χ.: calf-calves, half-halves, hoof-hooves, knife-knives, life-lives, leaf-leaves, loaf-loaves, scarf-scarves, shelf-shelves, self-shelves, sheaf-sheaves, thief-thieves, wife-wives, wolf-wolves.
 • Υπάρχουν και κάποιες που τελειώνουν σε f και απλώς τους προσθέτουμε ένα s, π.χ. roof-roofs. Όμως, μερικές λέξεις που τελειώνουν σε f σχηματίζουν τον πληθυντικό και με τους δύο τρόπους, π.χ. scarf-scarfsκαι scarves.

Αν είναι ελληνικής προέλευσης λέξη που τελειώνει σε:

 • is, τότε το is γίνεται es, π.χ.: analysis-analyses, basis-bases, crisis-crises, diagnosis-diagnoses, parenthesis-parentheses, thesis-theses κλπ,
 • on, τότε αυτό το on γίνεται a, π.χ.: automaton-automata, criterion-criteria, phenomenon-phenomena κλπ,
 • a, και η ελληνική λέξη είναι γένους ουδετέρου, τότε το a γίνεται ta, π.χ.: schema-schemata, trauma-traumata,

Αν είναι λατινικής προέλευσης λέξη που τελειώνει σε:

 • a, τότε προσθέτουμε ένα e, π.χ.: antenna-antennae, formula-formulae, vita-vitae,
 • ix ή ex, τότε αυτά φεύγουν και στη θέση τους πάει ices, π.χ.: appendix-appendices, axis-axes, index-indices, matrix-matrices,
 • καθώς και άλλες λατινικής ή άλλης (π.χ. γαλλικής, ιταλικής) προέλευσης μπορεί να χρησιμοποιούνται με τον πληθυντικό που έχουν στις γλώσσες προέλευσής τους.

Υπάρχουν κάποια ουσιαστικά που έχουν μόνο πληθυντικό ή μόνο ενικό αριθμό.

Photo: Pixabay