Πόσο ισχυρός είναι ο εγκέφαλός σου;

Με αφορμή αυτό το τεστ, ας μιλήσουμε για την πλαστικότητα του εγκεφάλου. Τι ακριβώς είναι; Ο όρος αναφέρεται στην διαδικασία μέσα απ’ την οποία ο εγκέφαλός μας αλλάζει, αναπτύσσεται και επεξεργάζεται τις πληροφορίες κατά τη διάρκεια της ζωής. Πόσο ισχυρός είναι ο δικός σου εγκέφαλος; Αυτό το τεστ θα ανακαλύψει. Τι ακριβώς είναι η πλαστικότητα … Continue reading Πόσο ισχυρός είναι ο εγκέφαλός σου;