Μπορείς να υπολογίσεις σωστά την έκπτωση επί τοις εκατό;

LIKE US ON FACEBOOK

Βρισκόμαστε μια ανάσα πριν την Black Friday, ενώ πολλά καταστήματα έχουν ήδη ξεκινήσει να βάζουν μεγάλες εκπτώσεις στα προϊόντα τους. Πώς μπορείς να υπολογίσεις την έκπτωση επί τοις εκατό; Κάνε το τεστ και δοκίμασε τις γνώσεις σου.

Βλέπεις την αρχική και την τελική τιμή, βλέπεις ένα ποσοστό και νούμερα, νούμερα, νούμερα… Πώς μπορείς να υπολογίσεις την έκπτωση επί τοις εκατό; Βλέπεις ότι ένα κινητό έχει 699 ευρώ και έχει έκπτωση 32%. Πώς μπορείς να υπολογίσεις χωρίς χαρτί και μολύβι ή χωρίς κομπιουτεράκι το τελικό ποσοστό, την έκπτωση και το κέρδος που θα έχεις τελικά;

Είναι σημαντικό να γνωρίζεις την έκπτωση, ώστε να μπορείς κι εσύ να επιλέξεις τι σε συμφέρει περισσότερο και να μην “χαθείς”… κάπου στις πολλές εκπτώσεις!

Κάνε το τεστ!

 

Πώς υπολογίζω ένα ποσοστό;

Η επί τοις εκατό τιμή υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την αριθμητική τιμή του λόγου με το 100.

Για παράδειγμα, για να βρούμε τα 50 μήλα ως ποσοστό του 1250 μήλα, πρώτα υπολογίζουμε την αναλογία 50/1250 = 0,04, και στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται με 100 για να ληφθεί 4%.Η επί τοις εκατό τιμή μπορεί επίσης να βρεθεί με πολλαπλασιασμό πρώτα, έτσι σε αυτό το παράδειγμα το 50 θα πολλαπλασιάζεται επί 100 για να δώσει 5,000, και αυτό το αποτέλεσμα θα διαιρεθεί με 1250 για να δώσει 4%.Για να υπολογιστεί ένα ποσοστό επί τοις εκατό, πρέπει να μετατραπούν τα δύο ποσοστά σε κλάσματα των 100, ή σε δεκαδικά ψηφία, και να πολλαπλασιαστούν. Για παράδειγμα, το 50% των 40% είναι:

50/100 × 40/100 = 0,50 × 0,40 = 0,20 = 20/100 = 20%.

Διαβάστε επίσης:

Ξεκίνησαν ήδη οι Black Friday εκπτώσεις! Σε ποια καταστήματα;

Photo:Alexandros Michailidis / SOOC
Copyright © iPop 2012 - 2020 | All rights reserved