Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ WWW.IPOP.GR

Η παρούσα ιστοσελίδα WWW.IPOP.GR (στο εξής θα αναφέρεται με ταυτόσημο περιεχόμενο ως «ιστοσελίδα», «σελίδα» ή «WWW.IPOP.GR») αποτελεί ιδιοκτησία της IPOP.GR  E.E, που εδρεύει στην Κηφισιά, οδ. Κασσαβέτη, αρ. 19, ΤΚ 14562, Τηλέφωνο: 210 6231465

Οι παρόντες όροι διέπουν την περιήγηση και τη χρήση της σελίδας από τον κάθε αναγνώστη της (εφεξής, θα αναφέρεται ως «χρήστης»). Η πλοήγηση και η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων, τους οποίους παρακαλούμε να διαβάσετε αναλυτικά, να κατανοήσετε και να συνεχίσετε την πλοήγηση μόνο μετά την αποδοχή τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ- ΕΥΘΥΝΗ

Το WWW.IPOP.GR είναι μία ενημερωτικού, ψυχαγωγικού και ειδησεογραφικού περιεχομένου ιστοσελίδα, που φιλοξενεί πληθώρα θεματικών κατηγοριών και απόψεων. Κατά τη συγγραφή των άρθρων και δημοσιευμάτων τηρούνται απαρέγκλιτα οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την Δημοσιογραφική Δεοντολογία. Η ιστοσελίδα καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε τα άρθρα που δημοσιεύονται σε αυτή να είναι ορθά και ακριβή, ως προς το περιεχόμενο τους, και να δημοσιεύονται έγκαιρα σε σχέση με τα διαλαμβανόμενα πραγματικά περιστατικά. Ευθύνη της ιστοσελίδας και της επιχείρησης, στην οποία ανήκει, δεν προκύπτει από τη δημοσίευση τυχόν εσφαλμένων ή ανακριβών πληροφοριών, εφόσον έχουν τηρηθεί οι αρχές της Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας.

Η επιχείρηση, στην οποία ανήκει η λειτουργία της ιστοσελίδας δεν φέρει ευθύνη για τα ενυπόγραφα δημοσιεύματα, των οποίων την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο συντάκτης τους.

Τα σχόλια που, όπου είναι τεχνικά εφικτό, αναρτούν οι χρήστες της ιστοσελίδας δεν δεσμεύουν αυτή και την επιχείρηση της λειτουργίας της, συνεπώς αυτές δεν διατηρούν οποιαδήποτε ευθύνη, ποινικής ή αστικής φύσεως έναντι τρίτων, των οποίων δικαιώματα ενδεχομένως θίγονται. Η σελίδα σέβεται την ελευθερία της έκφρασης κάθε επισκέπτη της, που είναι ελεύθερος να αναρτήσει την άποψή του, εφόσον τηρεί τους όρους που επιβάλλει η ευπρέπεια και το σύνολο κανόνων συμπεριφοράς του διαδικτύου (netiquette). Κάθε αναγκαίο μέτρο λαμβάνεται προκειμένου σχόλια καταφανώς προσβλητικά ή υβριστικά ή άλλα σχόλια, τα οποία δύνανται να θίγουν την τιμή και την αξιοπρέπεια  οποιουδήποτε χρήστη της σελίδας ή τρίτου, να αφαιρούνται ή να μην αναρτώνται δημόσια.

Η ιστοσελίδα δημοσιεύει τα άρθρα της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, κλπ), όπου οι χρήστες μπορούν να σχολιάζουν, βάσει των όρων του κάθε κοινωνικού δικτύου. Σχόλια που δημοσιεύονται στις αναρτήσεις των κοινωνικών δικτύων ενδέχεται αντληθούν από αυτές και να αναδημοσιευτούν στην παρούσα ιστοσελίδα, το οποίο ρητά αποδέχεται ο χρήστης κατά την δημιουργία της ανάρτησής του.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλα τα άρθρα, οι απεικονίσεις (φωτογραφίες, γραφικά, σχεδιαγράμματα, γραφικά) και τα ηχητικά ή οπτικοακουστικά μέσα και εν γένει τα κάθε είδους δημοσιεύματα της παρούσας αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της ανωτέρω επιχείρησης (εκτός αν ανήκουν σε τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευσή τους, χωρίς την αναφορά με ενεργό σύνδεσμο (link) στην πηγή τους. Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων οποτεδήποτε, κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών και με σεβασμό στο εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Το WWW.IPOP.GR δύναται, κατά διαστήματα, να διοργανώνει διαγωνισμούς και κληρώσεις, για τη δωρεάν διάθεση προϊόντων ή υπηρεσιών, που παρέχονται από την ίδια την επιχείρηση, ή από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο του διαγωνισμού περιγράφονται σαφώς ως προς τα χαρακτηριστικά ή τις ιδιότητές τους, και κατά περίπτωση, τον κατασκευαστή ή προμηθευτή τους, με δημοσίευση στην ιστοσελίδα ή/και στις σελίδες/προφίλ της ιστοσελίδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, instagram, κλπ.). Οι διαγωνισμοί είναι ανοικτοί προς όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας ή των σελίδων/προφίλ της ιστοσελίδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την προϋπόθεση αποδοχής των όρων χρήσης του WWW.IPOP.GR. Για τη συμμετοχή δεν απαιτείται η καταβολή οποιουδήποτε ανταλλάγματος ή αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας.

Η διάρκεια του διαγωνισμού αναρτάται στην ιστοσελίδα ή/και στις σελίδες/προφίλ της ιστοσελίδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ενδέχεται να παραταθεί, ανάλογα με τις ανάγκες της λειτουργίας της ιστοσελίδας ή ανάλογα με το ενδιαφέρον και τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Οι νικητές των διαγωνισμών αναδεικνύονται, μετά τη λήξη της προθεσμίας δήλωσης συμμετοχής, με ηλεκτρονική κλήρωση, που διενεργείται με τη χρήση ειδικού λογισμικού κλήρωσης και ανακοινώνονται δημόσια στην ιστοσελίδα ή/και στις σελίδες/προφίλ της ιστοσελίδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ταυτόχρονα με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό ότι τα στοιχεία τους θα τύχουν επεξεργασίας για τους σκοπούς του διαγωνισμού και το όνομα του νικητή ή των νικητών καθώς και φωτογραφία ή σύνδεση με το ηλεκτρονικό τους προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή/και στην ιστοσελίδα θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα ή/και στις σελίδες/προφίλ της ιστοσελίδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εφόσον, κατά τη δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες δηλώσουν ρητά ότι επιθυμούν την εγγραφή τους στις υπηρεσίες μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της παρούσας ιστοσελίδας, έχουν εφαρμογή οι όροι της χρήσης των newsletter, που αναγράφονται εδώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ιστοσελίδα δύναται να συμβάλλεται με άλλα πρόσωπα φυσικά ή νομικά, προκειμένου να φιλοξενηθεί σε αυτή διαφημιστική καταχώριση αυτών, με ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα για την επιχείρηση. Επίσης, ενδέχεται η ιστοσελίδα να φιλοξενεί καταχωρήσεις κοινωνικών ή άλλων μηνυμάτων, με ή χωρίς αντάλλαγμα. Η ιστοσελίδα δεν δεσμεύεται με κανένα τρόπο για την ορθότητα ή ακρίβεια των πληροφοριών για ιδιότητες προϊόντων ή υπηρεσιών που παρατίθενται εν είδει διαφημιστικής καταχώρησης ή κοινωνικής προβολής, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνα είναι τα διαφημιζόμενα ή προβαλλόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Κάνοντας χρήση του συνδέσμου κάποιου διαφημιζόμενου στην ιστοσελίδα φυσικού ή νομικού προσώπου, ο χρήστης μεταβαίνει σε εξωτερική και τρίτη προς τη σελίδα πηγή, ενώ η ιστοσελίδα WWW.IPOP.GR δεν ευθύνεται για την ορθή λειτουργία του συνδέσμου ή/και την ασφαλή πλοήγηση στην τρίτη ιστοσελίδα. Αναλόγως καμία ευθύνη δεν φέρει η ιστοσελίδα WWW.IPOP.GR για την εμφάνιση, το περιεχόμενο και τη λειτουργία αυτόματων διαφημίσεων της google («google ads»).

ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Η ιστοσελίδα είναι πρόθυμη να δεχθεί εκ μέρους του χρήστη κάθε σχόλιο ή υπόδειξη για τη βελτίωση της λειτουργίας και του περιεχομένου τους, και παράπονα σχετικά με αυτές, με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση info@ipop.gr