ΠΑΟΚ

Πρόταση γάμου μετά το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ
Buzzing

Της είπε θα την παντρευτεί όταν πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και τήρησε τον λόγο του!

Μερικές φορές λέμε πράγματα επειδή πιστεύουμε ότι είναι αδύνατον να γίνουν ή ακόμη κι εάν είναι δυνατόν πιστεύουμε ότι αυτό