Ίντερνετ

να ακυρώσεις τo email που μόλις έστειλες νέο Gmail
Σερφάρω

Έτσι θα είναι το νέο Gmail

Το site geek.com εξασφάλισε πρώτο εικόνες από το σχεδιαζόμενο layout του Gmail και παρόλο που δεν είναι τα τελικά σχέδια,

1 2 3