έκλειψη

υπερσελήνη
Ελλάδα

Ο Ιανουάριος θα κλείσει με ολική έκλειψη υπερ-Σελήνης

Ο Ιανουάριος θα κλείσει με ολική έκλειψη υπερ-Σελήνης, ένα άκρως ασυνήθιστο φαινόμενο αλλά πολύ εντυπωσιακό! Στις 31 Ιανουαρίου θα έχουμε ολική