Αρχικά, θα ήταν φρόνιμο να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε την αντίθετη πλευρά και τους λόγους για τους οποίους μπορεί να θύμωσε/στεναχωρήθηκε/πληγώθηκε μαζί μας και στη συνέχεια να λέμε φράσεις του τύπου: «Αυτό βγάζει νόημα. Εάν το σκεφτόμουν αυτό, θα καταλάβαινα πώς ένιωθες» ή «Καταλαβαίνω γιατί θύμωσες». Φυσικά, στη συνέχεια καλό θα ήταν ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του και οι δυο μαζί να βρείτε τρόπους για το πώς θα πρέπει να πράξετε σε μια αντίστοιχη περίπτωση.