Σε ποιο από τα 4 βασικά είδη προσωπικότητας ανήκεις;

Σε ποιο είδος προσωπικότητας ανήκεις; Τι χαρακτήρας είσαι; Κάθε σου εσωτερική αναζήτηση καταλήγει στο κενό, ενώ αυτά τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα μέσα σου. Μία μεταγενέστερη, πιο μοντέρνα θεωρία, αυτή του Eysenck, μετά από αυτή του Ιπποκράτη, έρχεται να οριοθετήσει τα 4 βασική είδη προσωπικότητας, κάνοντας έτσι ευκολότερη την επιλογή σου με την κατηγορία, στην οποία … Continue reading Σε ποιο από τα 4 βασικά είδη προσωπικότητας ανήκεις;