Η απρόσμενη σύνδεση ανάμεσα στην προσωπικότητα, τις αξίες και την ψυχική σου υγεία

Με ποιο τρόπο τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σου επηρεάζουν τις αξίες και το well- being σου; Υπάρχει μια ποικιλία από σταθερές στη ζωή μας που μας βοηθούν να καθορίζουμε το ποιοι είμαστε. Δύο απ’ αυτές τις βασικές σταθερές είναι η προσωπικότητα και οι αξίες μας. Τα γνωρίσματα της προσωπικότητάς μας είναι χαρακτηριστικά που συνδέονται με … Continue reading Η απρόσμενη σύνδεση ανάμεσα στην προσωπικότητα, τις αξίες και την ψυχική σου υγεία