Με ποιο τρόπο τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σου επηρεάζουν τις αξίες και το well- being σου; Υπάρχει μια ποικιλία από σταθερές στη ζωή μας που μας βοηθούν να καθορίζουμε το ποιοι είμαστε. Δύο απ’ αυτές τις βασικές σταθερές είναι η προσωπικότητα και οι αξίες μας.

Τα γνωρίσματα της προσωπικότητάς μας είναι χαρακτηριστικά που συνδέονται με τις “εργοστασιακές ρυθμίσεις” του συστήματός μας. Καθορίζουν αυτό που έχουμε την τάση να κάνουμε όταν υπάρχει έλλειψη κάποιας άλλης μεγάλης επιρροής. Ένας άνθρωπος που είναι πολύ ανοιχτός στην εμπειρία, συνήθως θέλει να δοκιμάζει νέα πράγματα, ακόμα κι αν τα δοκιμάζει έχοντας έναν φόβο.

Οι αξίες είναι παράγοντες που μας ωθούν στο να καταλάβουμε αυτό που είναι σημαντικό για εμάς. Οι αξίες του ανθρώπου επηρεάζονται από έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως η κουλτούρα, τα γνωρίσματα της προσωπικότητας και οι εμπειρίες.

Οι ερευνητές πάνω σε θέματα ψυχολογίας έχουν κατά καιρούς αναλύσει το πώς η προσωπικότητα και οι αξίες συνδέονται μεταξύ τους αλλά και με την ψυχική μας υγεία. Όταν αλλάζει κάτι στην προσωπικότητα, συνήθως αλλάζει κάτι και στις αξίες μας.

προσωπικότητα και οι αξίες

Pexels

Αυτό το ερώτημα τέθηκε σε μια έρευνα του 2019 με τη συμμετοχή 10.000 ανθρώπων στην Ολλανδία.

Τα αποτελέσματα της έρευνας είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον: Αρχικά, διαπιστώθηκε ότι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και οι αξίες είναι δύο βασικές σταθερές. Επιπλέον, ότι ορισμένα χαρακτηριστικά μας και κάποιες αξίες συνδέονται, γι’ αυτό και οι αλλαγές στην προσωπικότητα πολλές φορές μπορεί να είναι πρώιμες ενδείξεις για αλλαγές στις αξίες μας στο μέλλον. Το αντίθετο συμβαίνει σπάνια: Δηλαδή να αλλάζουν οι αξίες μας και στη συνέχεια να αλλάζει κάποιο κομμάτι της προσωπικότητάς μας.

Η προσωπικότητα και οι αξίες επηρεάζουν την ψυχική μας υγεία

Tα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας φαίνεται να επηρεάζουν μια ποικιλία μέτρων της ευεξίας. Οι άνθρωποι με υψηλό βαθμό ευχαρίστησης, συνείδησης, εξωστρέφειας και διαφάνειας τείνουν να έχουν μεγαλύτερο βαθμό ευεξίας, απ’ ό,τι οι νευρωτικοί άνθρωποι.

Οι αλλαγές στην προσωπικότητα μπορούν να προβλέψουν τον βαθμό ευημερίας στο μέλλον, ενώ το αντίθετο δεν φαίνεται πως συμβαίνει: Δηλαδή η προσωπικότητα επηρεάζει το well- being μας, ενώ το well- being μας δεν μπορεί να επηρεάσει εύκολα την προσωπικότητά μας.

Οι αξίες σχετίζονται περισσότερο με τη δύναμη των θετικών συναισθημάτων και δεν σχετίζονται στενά με την ικανοποίηση απ’ τη ζωή.

Παραδόξως, οι αλλαγές στο well- being είναι ένας καλύτερος δείκτης πρόβλεψης μελλοντικών αλλαγών στις αξίες από το αντίθετο. Αυτό το εύρημα υποδηλώνει ότι οι αλλαγές στη συνολική αίσθηση ευεξίας των ανθρώπων (και ιδιαίτερα τα θετικά συναισθήματά τους) μπορεί να έχουν μεγαλύτερη επιρροή στις αξίες από ό,τι οι αξίες στην αίσθηση της ευημερίας.

γείτονες κατά τη προσωπικότητα και οι αξίες της καραντίνας

Pexels

Όλη αυτή η έρευνα δείχνει ότι τόσο τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας όσο και οι αξίες σχετίζονται με την αίσθηση ευεξίας των ανθρώπων. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας φαίνεται να έχουν ευρύ αντίκτυπο. Οι αλλαγές στην προσωπικότητα μπορεί να προηγούνται των αλλαγών στην ευημερία, αλλά φαίνεται ότι οι αλλαγές στην ευημερία μπορεί στην πραγματικότητα να έχουν αντίκτυπο στις αξίες των ανθρώπων.

Και τα τρία, λοιπόν, σχετίζονται μεταξύ τους μ’ έναν μοναδικό, απρόσμενο τρόπο!

Δες ακόμα:

Κάνε 10 μικρές αλλαγές για να βελτιώσεις την ψυχική σου υγεία

Photo: Pexels