Οι άνθρωποι με κατάθλιψη μιλούν διαφορετικά. Τι εννοούμε με αυτό; Εννοούμε πως όταν κάποιος έχει κατάθλιψη χρησιμοποιεί – εν αγνοία του- συγκεκριμένες λέξεις και έχουν ένα συγκεκριμένο ύφος.

Σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Clinical Psychological Science, οι άνθρωποι με κατάθλιψη μιλούν διαφορετικά. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν την ηλεκτρονική ανάλυση κειμένου για να εξετάσουν μεγάλο αριθμό δεδομένων, προκειμένου να αναλύσουν πως διαφέρει ο λόγος των ανθρώπων όταν έχουν κατάθλιψη.

Εξετάζοντας τα προσωπικά δοκίμια, τις καταχωρήσεις ημερολογίου και την ομιλία, οι ερευνητές σημείωσαν κάποιες σαφείς διαφορές ανάμεσα σε αυτούς που έχουν κατάθλιψη και αυτούς που δεν πάσχουν από κάποια ψυχική ασθένεια, τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς το ύφος τους.

Οι άνθρωποι με κατάθλιψη χρησιμοποιούν περισσότερο προσωπικές αντωνυμίες πρώτου προσώπου

Χρησιμοποιούν δηλαδή, περισσότερο τις αντωνυμίες “εμένα”, “εγώ” αντί για “αυτοί” ή “αυτός”. Αυτό μπορεί να υποδηλώνει πως υπάρχει έλλειψη σύνδεσης με άλλους ανθρώπους ενώ τα καταθλιπτικά άτομα νιώθουν απομονωμένα και όχι μέρος μιας κοινότητας, μιας ομάδας. Δείχνει επίσης, πως εκείνοι που πάσχουν από κατάθλιψη εστιάζουν περισσότερο στο δικό τους τρόπο σκέψης και δικό τους μυαλό και τον τρόπο που γίνονται αντιληπτοί από τους άλλους. Οι ερευνητές λένε πως η χρήση αντωνυμιών είναι απ’ τους πιο αξιόπιστους δείκτες της κατάθλιψης.

Είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν αρνητικές λέξεις

Οι άνθρωποι με κατάθλιψη χρησιμοποιούν περισσότερα αρνητικά επίθετα στην ομιλία τους.Αναφέρονται σε αρνητικά συναισθήματα, χρησιμοποιούν τις λέξεις “μιζέρια” και “μοναχικός” και όχι μόνο για να αναφερθούν στα συναισθήματά τους.

Όλα ή τίποτα στη γλώσσα

Οι άνθρωποι με κατάθλιψη χρησιμοποιούν περισσότερες “απόλυτες” λέξεις που σημαίνει “όλα” ή “τίποτα”. Είναι κάθετοι σε αυτό και χρησιμοποιούν τις λέξεις “πάντα”, “εντελώς”, “τίποτα”, “ποτέ”. Αυτό δείχνει την έλλειψη προοπτικής καθώς δεν κάνουν ποτέ σχέδια για το μέλλον.

Βέβαια να υπογραμμίσουμε πως ενώ αυτά τα στοιχεία στην ομιλία μπορεί να αποτελούν ενδείξεις, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να κάνουμε τη διάγνωση.

Photo: unsplash/ Kinga Cichewicz