Μ’ ένα ιδιαίτερο θέμα τιμάται φέτος η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας κι αυτό δεν άλλο απ’ την ψυχική υγεία στον χώρο εργασίας. Δουλεύεις σχεδόν όλη μέρα γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντικό να βρίσκεσαι σ’ ένα υγιές περιβάλλον κι όχι σ’ έναν χώρο που ενισχύει τα ψυχικά, αλλά και σωματικά προβλήματα.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας τιμάται κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου κι έχει στόχο να ευαισθητοποιούμε για τα ζητήματα που σχετίζονται με την ψυχική μας υγεία.

Το θέμα για το 2017 είναι «Ψυχική Υγεία στο χώρο εργασίας», ένα ζήτημα, το οποίο είναι κρίσιμο, αν σκεφτεί κανείς ότι περνάμε τον περισσότερο χρόνο της ενήλικης ζωής μας στη δουλειά.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διευκρινίζει ότι η έννοια της υγείας αφορά την «κατάσταση πλήρους, φυσικής, ψυχικής και κοινωνικής ευημερίας και όχι απλώς στην απουσία ασθένειας».

Ποιος θεωρείται ένας υγιής χώρος εργασίας;

Ως υγιής χώρος εργασίας ορίζεται εκείνος ο οποίος προωθεί την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία όλων των εργαζομένων με βάση αναγνωρισμένες ανάγκες, όπως είναι η υγεία, η ασφάλεια και η ευημερία στο φυσικό και στο ψυχοκοινωνικό περιβάλλον εργασίας, συμπεριλαμβανομένης και της οργάνωσης εργασίας και της κουλτούρας στο χώρο εργασίας, όπως και η συμμετοχή στην κοινότητα για τη βελτίωση της υγείας των εργαζομένων, των οικογενειών τους, αλλά και της κοινότητας συνολικά.

ψυχική υγεία- εγκέφαλος

Ένα προβληματικό περιβάλλον εργασίας μπορεί να ενισχύσει τα σωματικά και ψυχικά προβλήματα υγείας μας, όπως είναι το άγχος, η κατάθλιψη, η εργασιακή παρενόχληση, αλλά και ο εκφοβισμός.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχουν παρεμβάσεις και καλές πρακτικές που προστατεύουν και προάγουν την ψυχική υγεία στο χώρο εργασίας. Αυτές περιλαμβάνουν την υλοποίηση και την επιβολή πολιτικών και πρακτικών υγείας και ασφάλειας, την ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με την διαθέσιμη υποστήριξη, την συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων και την αναγνώριση και επιβράβευση της συνεισφοράς των εργαζομένων.

ψυχική υγεία- εγκέφαλος

Μην ξεχνάς πόσο σημαντικό είναι να νιώθεις καλά στο εργασιακό σου περιβάλλον. Εάν αντιληφθείς ότι η εργασία σου ευθύνεται για προβλήματα της ψυχικής σου υγείας, θα πρέπει οπωσδήποτε να συνομιλήσεις με κάποιον ειδικό, ο οποίος θα σε συμβουλεύσει και θα σε κατευθύνει αναλόγως.