Τι είναι η παραβίαση προσωπικών δεδομένων και τι πρέπει να κάνεις αν αντιληφθείς πως τα δεδομένα σου έχουν παραβιαστεί; Όλα όσα μπορείς και πρέπει να κάνεις.

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι εκθέτουν τα προσωπικά τους δεδομένα κυρίως στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα αυτά πολλές φορές να παραβιάζονται. Ωστόσο, λίγοι ξέρουν τι είναι στην πραγματικότητα η παραβίαση προσωπικών δεδομένων και τι μπορούν να κάνουν αν τους συμβεί αυτό.

Παραβίαση δεδομένων επέρχεται όταν σημειώνεται συμβάν ασφαλείας σε σχέση με τα δεδομένα για τα οποία ευθύνεται μία εταιρεία ή ένας οργανισμός, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση του απορρήτου, της διαθεσιμότητας ή της ακεραιότητας. Εάν αυτό συμβεί, και είναι πιθανό η παραβίαση να θέτει σε κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες φυσικού προσώπου, η εταιρεία ή ο οργανισμός πρέπει να ειδοποιήσει την εποπτική αρχή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 72 ωρών αφού αντιληφθεί την παραβίαση. Εάν η εταιρεία ή ο οργανισμός είναι ο εκτελών την επεξεργασία, πρέπει να ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων για κάθε παραβίαση δεδομένων.

Εάν η παραβίαση δεδομένων θέτει σε υψηλό κίνδυνο τα φυσικά πρόσωπα που επηρεάζονται, τότε πρέπει επίσης να ενημερωθεί το καθένα από αυτά, εκτός εάν έχουν τεθεί σε εφαρμογή αποτελεσματικά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας ή άλλα μέτρα που διασφαλίζουν ότι ο κίνδυνος δεν είναι πλέον πιθανό να προκύψει.

Επειδή, όμως, δεν είναι απίθανο μία εταιρεία ή ένας οργανισμός, ακόμα και μια διαδικτυακή σελίδα να παραβιάσει τα δεδομένα σου, πρέπει να ξέρεις τι να κάνεις.

Εάν πιστεύεις ότι έχουν παραβιαστεί με κάποιο τρόπο τα προσωπικά σου δεδομένα, έχεις τις παρακάτω επιλογές:

  • Υποβολή καταγγελίας ενώπιον της εθνικής αρχής προστασίας δεδομένων (ΑΠΔ). Η αρχή διερευνά την υπόθεση και σε ενημερώνει για την πρόοδο ή το αποτέλεσμα της καταγγελίας σου εντός τριών μηνών.
  • Προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά της εταιρείας ή του οργανισμού. Μπορείς να προσφύγεις άμεσα στο δικαστήριο κατά εταιρείας ή οργανισμού εάν πιστεύεις ότι έχει παραβιάσει τα δικαιώματά σου προστασίας δεδομένων. Αυτό δεν σε εμποδίζει να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της εθνικής ΑΠΔ εάν το επιθυμείς.
  • Προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά της ΑΠΔ. Εάν πιστεύεις ότι η ΑΠΔ δεν έχει χειριστεί την καταγγελία σου σωστά ή εάν δεν είσαι ικανοποιημένος με την απάντησή της ή εάν δεν σε ενημερώσει σχετικά με την πρόοδο ή την έκβαση εντός τριών μηνών από την ημέρα που υποβάλεις την καταγγελία, μπορείς να προσφύγεις άμεσα ενώπιον δικαστηρίου κατά της ΑΠΔ.

Τέλος, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ορισμένες περιπτώσεις, η εταιρεία κατά της οποίας έχει υποβληθεί καταγγελία επεξεργάζεται δεδομένα σε διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ. Σε αυτήν την περίπτωση, η αρμόδια ΑΠΔ χειρίζεται την καταγγελία σε συνεργασία με τις ΑΠΔ που εδρεύουν στα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Αυτό το σύστημα, το οποίο λέγεται «μηχανισμός μιας στάσης», διασφαλίζει ότι η διαχείριση των καταγγελιών γίνεται πιο αποτελεσματικά. Ωστόσο, η ΑΠΔ στην οποία έχεις υποβάλει την καταγγελία είναι το κύριο σημείο επικοινωνίας.

Πριν προχωρήσεις σε κάποια καταγγελία, σιγουρέψου πως δεν έχεις συμφωνήσει στην παραβίαση δεδομένων, χωρίς να το γνωρίζεις, επειδή δεν διάβασες τους όρους μιας σελίδας ή εταιρείας.

Διάβασε πρώτος όλα τα θέματα του iPop.gr στο Google News