Οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει την καταστροφή μεγάλων εκτάσεων γης απογυμνώνοντας δασικές περιοχές. Το γεγονός αυτό είναι βέβαιο πως θα έχει ολέθριες επιπτώσεις εάν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα αυτή η φυσική καταστροφή. Η Θέκλα Τσιτσώνη, πρόεδρος του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ κατέθεσε σχέδιο που περιλαμβάνει όλες τις επείγουσες ενέργειες που πρέπει να γίνουν το προσεχές διάστημα για να αποκατασταθούν τα καμένα δάση. Το σχέδιο αποκατάστασης μετά τις πυρκαγιές διαθέτει μια σειρά από στοχευμένα βήματα που θα βοηθήσουν το φυσικό περιβάλλον να ανακάμψει.

Φωτιά στην Εύβοια: Το σοκαριστικό βίντεο από τη βιβλική καταστροφή της

Το σχέδιο αποκατάστασης μετά τις πυρκαγιές

Στην πρόταση της η Πρόεδρος του τμήματος Δασολογίας αναφέρεται αναλυτικά στις επιπτώσεις των πυρκαγιών στο φυσικό περιβάλλον. Συγκεκραμένα, τονίζει μεταξύ άλλων: “Δημιουργείται με τις πυρκαγιές ένας “φαύλος κύκλος” καθώς τα δάση είναι τεράστιες αποθηκευτικές δεξαμενές άνθρακα και όταν καίγονται, μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα. Με τις πυρκαγιές προβλέπεται πως η ατμοσφαιρική ρύπανση θα αυξηθεί κατά 15 έως 20 % με ρύπους που θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την ανθρώπινη υγεία. Οι ρύποι όπως το διοξείδιο του άνθρακα, δεν θα απορροφώνται, ούτε θα «φιλτράρονται» και έτσι οι συνθήκες θα αλλάξουν, η θερμοκρασία θα αυξηθεί και το φαινόμενο του θερμοκηπίου θα γίνει πιο έντονο”.

ερωτήσεις παιδιών για την πυρκαγιά
Φωτογραφία: Shutterstock

Η Ελλάδα ακόμα καίγεται.. Εσύ;

Προκειμένου να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν αμεσότερη αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και της ισορροπίας το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος προτείνει σειρά μέτρων, ιεραρχημένα χρονικά, πιστεύοντας ότι αυτά μπορούν:

 • Να συμβάλουν αποτελεσματικά στην έγκαιρη αποκατάσταση των καμένων δασών, και στην αποτροπή καταστροφικών διαβρωτικών φαινομένων και επικίνδυνων πλημμυρικών φαινομένων.
 • Να δράσουν προληπτικά κατά των δασικών πυρκαγιών και υπέρ της πυροπροστασίας ζωών και περιουσιών:

-Άμεσα μέτρα αποκατάστασης των καμένων δασικών εκτάσεων

-Άμεση κήρυξη των καμένων δασικών εκτάσεων ως αναδασωτέες (σύμφωνα με το άρθρο 117 του Συντάγματος), και απαγόρευση της βοσκής για 5 έτη.

-Άμεση αποτύπωση, χαρτογράφηση και περιγραφή των καμένων εκτάσεων, η οποία για τις δασικές εκτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Καταγραφή των ορίων των καμένων εκτάσεων και κατοχύρωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος (ενεργή αποτροπή καταπατήσεων)

2. Προσδιορισμό, χαρτογράφηση και περιγραφή των καμένων οικοσυστημάτων.

3. Χαρτογράφηση των κλίσεων γης

4. Προσδιορισμό εκτάσεων με προστατευτικό χαρακτήρα (πχ. στα ανάντι των οικισμών)

5. Χαρτογράφηση των εκτάσεων με κλίση >50%

6. Χαρτογράφηση καμένων συστάδων με ηλικία μικρότερη των 20 ετών στις οποίες δεν αναμένεται φυσική αναγέννηση, προκειμένου να γίνει τεχνητή αναδάσωση

Ακολούθως:

 • Σύνταξη μελέτης αποτροπής διαβρωτικών και πλημμυρικών φαινομένων
 • Χρόνος εκπόνησης: έως τέλη Σεπτεμβρίου 2021.
 • Σύνταξη μελέτης αποκατάστασης/αναδάσωσης των καμένων δασών.
 • Χρόνος εκπόνησης: έως τέλη Οκτωβρίου 2021

Ακολούθως:

 • Υλοτομία των καμένων δένδρων και αξιοποίηση του ξύλου και κατάλληλη διευθέτηση των υπολειμμάτων υλοτομίας, όπου αυτό είναι εφικτό, για λόγους αισθητικής αλλά και καλύτερης πυροπροστασίας των μελλοντικών συστάδων.
 • Υλοποίηση των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων, η οποία θα πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει:
 • Δημιουργία αντιδιαβρωτικών κλαδοπλεγμάτων και κορμοδεμάτων σε περιοχές όπου η κλίση του εδάφους υπερβαίνει το 25% και υπάρχουν φυσικά χειμαρρικά ή συνεχούς ροής ρέματα.
 • Κατασκευή ξυλοφραγμάτων στα σημαντικότερα ρέματα για τη συγκράτηση των φερτών υλικών.
 • Χρόνος υλοποίησης: Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2021.

Υλοποίηση των έργων αναδασώσεων και αποκατάστασης, η οποία μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει:

 • Αναδάσωση των εκτάσεων με κλίση >50%, ή καμένων συστάδων με ηλικία μικρότερη των 20 ετών, στις οποίες δεν αναμένεται φυσική αναγέννηση.
 • Φυτεύσεις για τον εμπλουτισμό των περιοχών πέριξ των οικισμών με «πυράντοχα» πλατύφυλλα είδη για τη βελτίωση της μελλοντικής τους πυροπροστασίας.
 • Χρόνος υλοποίησης: Νοέμβριος 2021 – Μάρτιος 2022.

Παρατηρήσεις

-Επείγει όλες οι ενέργειες να γίνουν ταχύτατα.

-Επείγει να προσδιοριστούν άμεσα οι ευαίσθητες περιοχές στη διάβρωση (κυρίως περιοχές με μεγάλες κλίσεις) και να γίνουν τα αντιδιαβρωτικά έργα (κυρίως κορμοπλέγματα) μέχρι τις αρχές του χειμώνα, επειδή ο προϋπολογισμός εκτέλεσης των απαιτούμενων έργων θα είναι μεγάλος.

-Επείγει επίσης να προσδιοριστούν οι οικολογικά ευαίσθητες περιοχές (περιοχές με δυσκολία φυσικής αναγέννησης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω), ώστε να γίνουν εντός του πρώτου χειμώνα (μέχρι νωρίς την άνοιξη) οι αναδασώσεις σε αυτές.

-Επείγει να προσδιοριστούν άμεσα οι εκτάσεις με προστατευτικό χαρακτήρα, οι οποίες θα έχουν προτεραιότητα σε έργα αποτροπής της διάβρωσης και των πλημμυρικών φαινομένων αλλά και έργων αναδάσωσης.

Διάβασε πρώτος όλα τα θέματα του iPop.gr στο Google News