Τα Παιδικά Χωριά SOS, σε συνεργασία με την INCO Education Accelerator και με τη στήριξη της Google.org, μεταφέρουν την εκπαιδευτική διαδικασία στον ψηφιακό κόσμο, διασφαλίζοντας ότι τα πιο ευάλωτα παιδιά έχουν ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση εν μέσω πανδημίας.

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας πρωτοβουλίας «The Distance Learning Fund» της Google.org, τα Παιδικά Χωριά SOS και η INCO Education Accelerator υλοποίησαν με επιτυχία τη μεταφορά της εκπαιδευτικής διαδικασίας στον ψηφιακό κόσμο για τα παιδιά που υποστηρίζονται μαθησιακά μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα των Παιδικών Χωριών SOS. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίστηκε πρωταρχικά η συνεχής και αδιάληπτη εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ ενισχύθηκε η ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση των παιδιών. 

Η INCO Education Accelerator αποτελεί ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που έχει σχεδιαστεί για την ενίσχυση μη κερδοσκοπικών οργανισμών, οι οποίοι στηρίζουν παιδιά και οικογένειες. Σκοπός του είναι να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση στο σχολείο κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Παιδικά Χωριά SOS

Μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο διήρκησε έξι μήνες, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με την τεχνολογία και να παραμείνουν εκπαιδευτικά ενεργά. Παράλληλα, μέσω σειράς σεμιναρίων και mentoring sessions από διακεκριμένους εκπαιδευτικούς παγκόσμιας εμβέλειας, oι επαγγελματίες εκπαιδευτικοί έλαβαν στοχευμένη υποστήριξη τόσο στην ομαλή προσαρμογή του ρόλου τους στη νέα διαδικτυακή εκπαιδευτική πραγματικότητα όσο και στη δημιουργία online εκπαιδευτικού υλικού, διασφαλίζοντας πως κάθε παιδί θα χαίρει ίσης πρόσβασης σε εκπαίδευση υψηλής ποιότητας.

αποτελέσματα του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν τα εξής:

– Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, έτσι ώστε ακόμα και παιδιά με περιορισμένη δυνατότητα συνδεσιμότητας να έχουν πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία εν μέσω πανδημίας 

– Δημιουργία και εξοικείωση των παιδιών και των εκπαιδευτικών σε διαδικτυακές τάξεις, μέσα από τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών

– Δημιουργία πλατφόρμας δραστηριοτήτων με εκπαιδευτική σημασία (escape rooms, summer workshops),  με στόχο την εκπαιδευτική συνέχεια μέσω παιχνιδιού

– Υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην τηλε-εκπαίδευση και στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού 

Παιδικά Χωριά SOS

– Συμμετοχή των γονέων στην διαδικτυακή εκπαίδευση των παιδιών τους

– Διάδοση της σημασίας της τηλε-εκπαίδευσης για την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε πιλοτική φάση στα προγράμματα των Παιδικών Χωριών SOS στη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη και τη Λέσβο, ενώ αναμένεται να επεκταθεί σε όλες τις πόλεις όπου δραστηριοποιούνται τα Παιδικά Χωριά SOS. Μέχρι το τέλος του 2020, υπολογίζεται ότι θα έχουν επωφεληθεί έως 700 παιδιά σε εθνική εμβέλεια.

Διάβασε πρώτος όλα τα θέματα του iPop.gr στο Google News