Το πρόστιμο για τον εμβολιασμό ή για την ακρίβεια για τον μη εμβολιασμό στους άνω των 60 έχει αρχίσει να βεβαιώνεται. Πώς μπορούν να δουν οι ανεμβολίαστοι εάν τους έχει επιβληθεί το πρόστιμο;

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, εξήγησε πως το πρόστιμο θα εμφανίζεται στο TAXISnet, στην κατηγορία των οφειλών, ενώ θα μπορεί κάποιος να το δει και στο emvolio.gov.gr.

Η ενημέρωση των πολιτών θα γίνεται με τις συνήθεις διαδικασίες της ΑΑΔΕ με ενημέρωση μέσω της ψηφιακής πύλης myaade στο gov.gr, δηλαδή της ανάρτησης της πράξης επιβολής του προστίμου και της εμφάνισης της οφειλής στις πληροφορίες οφειλών. Για την πρώτη φορά θα γίνει έως το τέλος Ιανουαρίου, ενώ παράλληλα, οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται ότι τους έχει επιβληθεί πρόστιμο μέσω της πλατφόρμας emvolio.gov.gr

H ΑΑΔΕ θα εκδίδει και βεβαιώνει σε μηνιαία βάση τα διοικητικά πρόστιμα σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους και παρά τη σχετική υποχρέωσή τους δεν θα έχουν εμβολιαστεί μέχρι και την 16η ημέρα κάθε μήνα.

Η βεβαίωση των προστίμων γίνεται από την ΑΑΔΕ μετά την παραλαβή καταλόγων υποχρεών εμβολιασμού από τα υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ΗΔΙΚΑ και την περεταίρω εξαίρεση από τον κατάλογο αυτών των προσώπων που στο μητρώο της ΑΑΔΕ εμφανίζονται ως φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής ή τελούν σε δικαστική συμπαράσταση.

Η ενημέρωση των πολιτών θα γίνεται με τις συνήθεις διαδικασίες της ΑΑΔΕ με ενημέρωση μέσω της ψηφιακής πύλης myaade στο gov.gr, δηλαδή της ανάρτησης της πράξης επιβολής του προστίμου και της εμφάνισης της οφειλής στις πληροφορίες οφειλών. Για την πρώτη φορά θα γίνει έως το τέλος Ιανουαρίου, ενώ παράλληλα, οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται ότι τους έχει επιβληθεί πρόστιμο μέσω της πλατφόρμας emvolio.gov.gr.

Για την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων που χρήζουν περαιτέρω εξέτασης, οι πολίτες θα έχουν δικαίωμα με χρήση των κωδικών taxisnet και μέσω της πλατφόρμας emvolio.gov.gr να υποβάλουν αιτιολογημένο και τεκμηριωμένο αίτημα ένστασης το οποίο θα εξετάζεται από την αντίστοιχη αρμόδια υπηρεσία.

Στο πλαίσιο αυτό, ειδικά για θέματα που αφορούν σε επικαιροποίηση φορολογικής κατοικίας ή εκπροσώπησης από δικαστικό συμπαραστάτη οι αλλαγές θα μπορούν να δηλώνονται στην ΑΑΔΕ με αποστολή αιτήματος στην πλατφόρμα ‘Τα αιτήματά μου’ μέσα από την ψηφιακή πύλη myaade. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον αποδεικνύεται ότι δεν είναι υπόχρεοι επιβολής προστίμου θα γίνεται αυτόματα αντιλογισμός προστίμου στον επόμενο κύκλο, δηλαδή στον επόμενο μήνα.

Θα υπάρχει προσαύξηση του προστίμου, σε περίπτωση που κάποιος δεν το καταβάλει εμπρόθεσμα;

Ό,τι προβλέπεται για όλα τα πρόστιμα που βεβαιώνονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Υπάρχει προσαύξηση μετά την προθεσμία που τίθεται για την εμπρόθεσμη πληρωμή. Μετά θα υπάρχει και η προσαύξηση

Διάβασε πρώτος όλα τα θέματα του iPop.gr στο Google News