Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις που αφορούν την χορήγηση του voucher για παιδικούς σταθμούς, βρεφικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς αλλά και ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΑμεΑ που ανέρχεται στα 180 ευρώ. Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» θα είναι ανοιχτές έως τις 3 Αυγούστου και υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr – paidikoi.eetaa.gr) με τους κωδικούς του Taxisnet. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος το οποίο πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου δημοσία δαπάνη ανέρχεται στα 27 εκ. ευρώ.

Πώς θα βρεις σε ποιο σχολείο ανήκει το παιδί σου;

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του voucher για τους παιδικούς σταθμούς

Δικαιούχοι όλοι όσοι ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

• Υπάλληλοι, μόνιμοι και αορίστου χρόνου, του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού),

• Μισθωτοί/ες, αυτοαπασχολούμενοι/ες στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι/ες δεν έχουν αιτηθεί ή και ενισχυθεί από συγχρηματοδοτούμενες δράσεις εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής,

• Μισθωτές/αυτοαπασχολούμενες στον ιδιωτικό τομέα οι οποίες υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στην συγχρηματοδοτούμενη Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» Κύκλος 2021-2022 αλλά αποκλείονται του δικαιώματος λήψης voucher της Δράσης αυτής λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού της.

Ταυτόχρονα, βασικό κριτήριο για τους δικαιούχους του voucher είναι να διαθέτουν συνολικό οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα για το έτος 2020, μικρότερο των 33.000 ευρώ για γονείς με έως δύο παιδιά, των 36.000 ευρώ για έως τρία παιδιά, των 39.000 ευρώ για έως τέσσερα παιδιά και των 42.000 ευρώ από πέντε παιδιά και άνω.

Στους δικαιούχους του voucher των 180 ευρώ για τους παιδικούς σταθμούς περιλαμβάνονται επίσης:

  • Μητέρες βρεφών, προ-νηπίων και παιδιών, καθώς και μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία.
  • Άτομα (γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια παιδιών ή και άνδρες που βρίσκονται σε χηρεία.
  • Άτομα (γυναίκες και άνδρες), τα οποία έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες ή ασκούν επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση ή είναι ανάδοχοι γονείς με ενεργή αναδοχή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών.

Διάβασε πρώτος όλα τα θέματα του iPop.gr στο Google News